Ročenka 2019/20 DUNAJ

Ročenka 2019/20 DUNAJ je komplexnou prezentáciou katedry a udalostí, ktoré sa v školskom roku 2019/20 na nej udiali.

2019/20 DUNAJ je ročenkou Katedry architektonickej tvorby za minulý školský rok. Obsahuje študentské práce, spolu s prezentáciou zadaní v štyroch ateliéroch, ktoré kladú otázky k významu rieky, možností jej využitia a priestorových súvislostí spojených s mestom, alebo krajinou pri jej toku na našom území. Uvádza ju v spojitosti s aktuálnymi témami (Plávajúca nemocnica)), aj špeciálnym zameraním tvorby, ktorými sa jednotlivé ateliéry dlhodobo profilujú. Dunaj chápu ako miesto architektonickej  inšpirácie (Modely), vyhodnocujú jeho nebývalý prínos pre mesto (Nové Lido) a krajinu (Jahodná) a chápu ho tiež ako priestor pre etablovanie aktivít s ním spojených (SOSA, Neformálne mo(nu)menty). 

Ročenka 2019/20 DUNAJ je prioritným projektom snahy KAT po ucelenej prezentácii ročníkových prác a nadväzuje na zborníky, ktorými uviedla svoje predchádzajúce tématické zameranie (Transformácie (Ikonické ruiny), Stratégie (Ikonické ruiny) a Zvyškové priestory).


Generálny partner VŠVU: Tatra banka

Tatrabanka-logo