Režim Akademickej knižnice VŠVU od marca 2022

Od pondelka 7. 3. 2022 bude knižnica otvorená v nasledujúcich časoch: od pondelka do štvrtka od 9:00 do 17:00, v piatok od 9:00 do 16:00. Študovňa bude fungovať na 50 % svojej kapacity, čo je 10 miest súčasne (čítajte nižšie). S novými príkazmi rektorky režim upravíme.

Otváracie hodiny knižnice vrátane študovne:

  • pondelok až štvrtok: 9:00 – 17:00
  • piatok: 9:00 – 16:00

Objednanie dokumentov (max. 5 kusov pre študentov) môže prebiehať osobne alebo dištančnou formou prostredníctvom nášho elektronického knižničného systému, telefonicky na čísle 02/59428562 či emailom na adresy:

  • grolmusova@vsvu.sk
  • zelnikova@vsvu.sk

Odporúčame čitateľom, aby uprednostnili dištančnú formu objednania, aby sme predišli kumulácii ľudí v budove.

Ponechávame preberanie objednaných dokumentov pred vchodom do knižnice. Prosíme čitateľov, aby dodržiavali všeobecné nariadenia rektorky o hygienických opatreniach.

Vrátenie dokumentov je možné pred vstupom do knižnice.

Odporúčame záujemcom o štúdium v študovni, aby si vopred dohodli termín s oddelením výpožičiek – pozri objednanie dokumentov, keďže počet miest v študovni je obmedzený na 50 % svojej kapacity, čo je 10 miest súčasne. V opačnom prípade sa môže stať, že vás do študovne nebudeme môcť vpustiť. Zodpovedný zamestnanec knižnice vám určí aj miesto usadenia. S ním tiež konzultujte tituly, ktoré chcete študovať – zamestnanec vám ich vydá. Preštudované tituly nevracajte do políc, ale nechajte ich na stole, kde ste študovali.

Končíme službu absenčného požičiavania dokumentov zo študovne.

Poskytujeme aj reprografické služby – kopírovanie, skenovanie, tlač podľa nášho aktuálneho sadzobníka. Pošlite nám dokument, ktorý chcete vytlačiť, na vyššie uvedené emaily, alebo prineste dokument, ktorý chcete kopírovať či skenovať, a my vám túto službu zabezpečíme.

Za pochopenie ďakujeme.

Ďakujeme našim čitateľom, že používajú respirátory a dezinfekciu.

Podľa aktuálnej pandemickej situácie sa môže režim knižnice zmeniť.