Režim Akademickej knižnice VŠVU od januára 2022

Knižnica bude poskytovať výpožičky pre čitateľov v OTP režime v súlade s aktuálnymi príkazmi rektorky a uzneseniami vlády.

Knižnica sa otvára od pondelka 10. 1. 2022 predbežne v skrátenom čase od 9:00 do 14:00 a študovňa zostáva zatvorená. S novými príkazmi rektorky režim upravíme.

Objednanie dokumentov (max. 5 kusov pre študentov) môže prebiehať prostredníctvom nášho elektronického knižničného systému, telefonicky na čísle 02/59428562 v čase medzi 9:00 a 14:00 alebo emailom na adresy:

  • grolmusova@vsvu.sk
  • zelnikova@vsvu.sk

Prosíme čitateľov, aby dodržali túto dištančnú formu objednania, aby sme predišli kumulácii ľudí v budove.

Prijatie objednávky Vám potvrdíme emailom aj s konkrétnym dátumom a hodinou, kedy si po objednané dokumenty môžete prísť.

Preberanie objednaných dokumentov bude prebiehať pred vchodom do knižnice. Prosíme, aby ste dodržiavali všeobecné nariadenia rektorky o hygienických opatreniach, respektíve o nutnosti preukazovania svojho stavu v súvislosti s Covid-19, tzv. OTP.

V tomto režime požičiavame aj dokumenty zo študovne na obmedzenú dobu 5 pracovných dní s možnosťou dodatočného predĺženia.

Vrátenie dokumentov je možné pred vstupom do knižnice.

Ohľadom vysporiadania záväzkov z dôvodu ukončenia štúdia nás kontaktuje rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie.

Študovňa zostáva zatvorená, aby sme dodržali nariadenie o nemiešaní sa študentov z rozličných odborov. Poskytujeme však reprografické služby – kopírovanie, skenovanie, tlač podľa nášho aktuálneho sadzobníka. Pošlite nám dokument, ktorý chcete vytlačiť, na vyššie uvedené emaily, alebo prineste dokument, ktorý chcete kopírovať či skenovať, a my vám túto službu zabezpečíme.

Poskytujeme viazané diplomové práce na prezenčné štúdium v študovni AK, a to nasledovným spôsobom: študent si cez výpožičný systém na stránke školy alebo cez emailové adresy oddelenia výpožičiek objedná konkrétnu diplomovú prácu a na základe jeho objednávky mu emailom na školskú adresu pridelíme termín, kedy bude môcť prísť objednané dokumenty študovať. Prosíme, aby ste dodržali pridelený termín, ktorým chceme predísť miešaniu študentov v čase pandémie. Ak ho nedodržíte, môže sa stať, že vás do študovne nebudeme môcť vpustiť.

Za pochopenie ďakujeme.

Ďakujeme našim čitateľom, že používajú respirátory a dezinfekciu.

Podľa aktuálnej pandemickej situácie sa môže režim knižnice zmeniť.