Putujúce Koncepty

„Putujúce koncepty v Sérii kritického myslenia vytvárajú pole umenia a myslenia o umení takým spôsobom, ktorý takmer ihneď uznáte za vlastný. Jednotlivé kapitoly sa javia ako naliehavý diskurz o dobe, v ktorej žijeme s tým, že rámce jednotlivých debát nie sú ohraničené. Reaktualizácia rodových politík, feministických a queer stanovísk, sociálnych a ekologických konceptov v kombinácii s potrebou vystaviť, ukázať, prezentovať znamená, že v takomto prostredí naplnenom kritikou a porozumením, vášňou a poznaním sa odrážajú naše životy.“ – Bohunka Koklesová, Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave


Kniha Putujúce koncepty

uznáva prepojenosť periférií a videnie seba samých situovaných v nadnárodnej sieti. Otvoriť sa „potulným konceptom“ znamená aj otvoriť sa kritickému mysleniu, myšlienkam, zdieľaniu priestoru a pochopeniu našej lokálnej pozície vo vzťahu ku globálnemu systému (politickým a historickým silám). Vďaka prístupu k tomuto spoločnému jazyku „putujúcich konceptov“ si môžeme predstaviť alternatívny svet, ktorý chceme vytvoriť. Eseje v tejto antológii rozširujú koncepty navrhnuté výstavným programom Kunsthalle Bratislava tým, že poskytujú ďalšie kritické diskurzívne myslenie vo forme esejí a básní medzinárodných autorov*iek. Kniha je rozdelená do šiestich kapitol na základe jednotlivých výstavných projektov, ktorých sa tieto eseje týkajú.

Elektronickú knihu si môžete zdarma stiahnuť na stránke KHB.

 

  • Editorka: Denisa Tomková
  • Autori*ky textov: Sara Ahmed, Laura Amann, Jay Bernard, Jos Boys, Judith Butler, Simone R. Caljouw, Elio Choquette, Emanuele Coccia, Angela Dimitrakaki, Luki Essender, Mikkel Krause Frantzen, Marina Garcés, Jack Halberstam, Aziza Harmel, Walidah Imarisha, Barbara Kapusta, Grant Kester, Dávid Koronczi, Jen Kratochvil. Sophie Lewis, Paul Maheke, José Esteban Muñoz, Lola Olufemi, Lara Perry, Julius Pristauz, Legacy Russell, Raoni Saleh, Joy Mariama Smith, Kathryn Bond Stockton, Rob Withagen
  • Preklady: Denisa Tomková; Jazykové korektúry: Zuzana Andrejco Ferusová; Grafický dizajn: Lukáš Kollár
  • ISBN 978-80-973924-2-0 (tlačená kniha) ISBN 978-80-973924-3-7 (digitálna kniha)
  • Vydané: 2023

 

  • Spolupráca:
    • ERSTE Foundation
    • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave