Príbehy Starého zákona (Ikonografia)

Prof., PhDr. Ivan Rusina, CSc.; prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.

Vydavateľ: SNG, VŠVU

Rok vydania: 2006

ISBN: 80-8059-105-9

Kniha poskytuje podrobné, no zároveň prehľadné spracovanie tých starozákonných príbehov, ktoré sa stali súčasťou univerzálnych kultúrnych tradícií ľudstva a ako také našli adekvátny ohlas vo sfére umeleckej tvorby, ktoré najväčšmi podnietili tvorivú predstavivosť výtvarných umelcov. Každý z vybratých príbehov je podrobne spracovaný na základe textových dokumentov a ich rozličnej výtvarnej interpretácie, vrátane premien obrazotvornosti v historickom vývoji.

Obálka knihy Príbehy Starého zákona (Ikonografia)