PREHLÁSENIE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK UMELECKÝCH ŠKÔL K AKTUÁLNEJ SITUÁCII V NAŠEJ KRAJINE

My, dolupodpísaní študenti a študentky umeleckých škôl, sa hrdo hlásime k európskej tradícii spoločensky-kritickej tvorby. Naše východiská boli a navždy zotrvajú v priamom rozpore s pochlebovaním štátnej moci, a to bezohľadu na to, kto je momentálne vo vláde.

Rázne preto odmietame súčasný otvorený pokus o zmocnenie sa verejnoprávnych médií a umeleckých fondov, v ktorom vidíme snahu o postupné vytvorenie centrálne organizovaného mediálneho konglomerátu po vzore Maďarska. Návrh zákona o Slovenskej televízií a rozhlase, ktorý nielen súčasnej, ale i v budúcnosti zvoleným vládam, umožní svojvoľné zasahovanie do činnosti týchto inšitúcií, preto vnímame ako premyslený a mocichtivý prejav moderného autoritárstva. Na základe verejných výrokov predstaviteľov vlády máme závažné dôvody obávať sa, že tak ako v Maďarsku, tak aj u nás môže nasledovať prijatie súboru opatrení obmedzujúcich slobodu tlače, zhromažďovania, práva na štrajk či všetkých tvorivých a vzdelávacích inštitúcií, ktoré doteraz oplývali určitou mierou autonómie.

 

Keď toto všetko stratíme, čo nám zostane? Bez slobody médií a tvorby, bez slobodného stretu názorov zákonite vyhasne aj život v celej verejnej sfére. Každý nesúhlas sa stane zradou. Odmietame politiku strachu. Preto protestujeme.

 

15. 3. 2024 sa o 17:15 pridáme k študentstvu žurnalistiky pod Námestím slobody v Bratislave, pri Slovenskej pošte a odtiaľ sa presunieme priamo na námestie, kde bude prebiehať oficiálny protest od 18:00.

 

 


 

K prehláseniu iniciovanom študenstvom VŠMU sa za necelých osem hodín prihlásili stovky ľudí z nielen umeleckých škôl. Podpísať ho môžete aj vy na linku uvedenom linku:

 

https://forms.gle/47ekxds6HG29XEvB8

 


Podpísali:

 • Sára Prokopová VŠMU, Ateliér réžie dokumentárneho filmu
 • Robo Mihály VŠMU, Ateliér réžie dokumentárneho filmu
 • Leo Knut VŠMU, Ateliér réžie dokumentárneho filmu
 • Jaroslava Jelchová Ateliér réžie dokumentárneho filmu, FTF VŠMU
 • Petra Štefancová VŠMU, Atelier strihovej skladby
 • Stefan Tomko FTF VŠMU, Ateliér Zvukovej skladby
 • Petr Chromčák VŠMU, Ateliér strihovej skladby
 • Zuzana Goleinová VŠMU, Katedra filmovej vedy
 • Rasto M. Fabian VŠMU, Ateliér strihovej skladby
 • Zuzana Gellérthegyiová VŠMU, Ateliér Réžie dokumentárneho filmu
 • Radek Ševčík FTF VŠMU, Ateliér réžie dokumentárneho filmu
 • Katarina Hraskova VSMU, Katedra filmovych studik
 • Vladimíra Vrbiňáková FTF VŠMU, Ateliér strihovej skladby
 • Noémi Galajdová Akadémia umení v BB, Katedra filmovej dokumentárnej tvorby
 • Simona Bartosová VŠMU, atelier produkcie a distribúcie
 • Oliver Skoček VŠMU, Atelier Produkcie AVD
 • Sebastián Žúži VŠMU, Ateliér scenáristickej tvorby
 • Tereza Havadejová VŠMU, Ateliér kameramanskej tvorby
 • Eva Sajanová VŠMU, Ateliér réžie dokumentárneho filmu
 • Karin Kissová VŠMU, Ateliér scenáristiky a dramaturgie
 • Ivana Csalová VŠMU, Ateliér scénaristiky
 • Peter Jaroš VŠMU, Katedra filmových štúdií
 • Tobiáš Ondruš VŠMU, Katedra produkcie
 • Rastislav Kupšo VŠMU, ateliér réžie hraného filmu
 • Diana Hanzelová Všmu, Katedra produkcie a distribúcie
 • Agáta Čurková VŠMU, Ateliér scenáristickej tvorby
 • Martin Valentko VŠMU, Ateliér Vizuálnych efektov
 • Vojtěch Javůrek VŠMU, Ateliér filmovej a televíznej réžie
 • Simona Michalíková VSMU, Katedra produkcie a distribúcie
 • Martina Bobáňová všmu, katedra produkcie a distribúcie
 • Martina Bernáthová VŠMU, Ateliér Herného dizajnu
 • Virág Emma Csuport VŠMU Ateliér animovanej tvorby
 • Sonia Slaninková Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra dokumentárnej tvorby
 • Libor Ondrejkovič VŠMU, katedra kamery
 • Adam Zvolenský VŠMU, AVFX
 • Tamara Fargašová VŠMU, Ateliér Zvukovej skladby
 • Jindřich Rozehnal VŠMU, Ateliér Strihovej skladby
 • Paulína Hampachelová VŠMU, atelier kameramanskej tvorby
 • Andrej Zelenec VŠMU, Ateliér filmovej a televíznej réžie
 • Matúš Gálik AKU, Katedra dokumentárnej tvorby
 • Barbora Lehotská VŠMU Katedra produkcie
 • Viktória Barcziová VŠMU, Filmová a televízna fakulta
 • Martina Schmiesterová Tuke, fakulta umení- dizajn
 • Alena Kapinajova VŠMU, Katedra produkcie a distribúcie
 • Sabína Palušová VŠMU, katedra produkcie a distribúcie
 • Nina Ulická VŠMU, Katedra filmových štúdií
 • Rebeka Bizubová VŠMU, Ateliér Réžie dokumentárneho filmu
 • Oliver Koczián Produkcia a distribúcia audiovizuálneho umenia
 • Daniela Slavikova VŠMU, Atelier réžie hraného filmu
 • Lukáš Peter Tóth FTF VŠMU kameramanská tvorba
 • Nikki Böjtösová VŠMU, katedra réžie a dramaturgie
 • Tatjana Bartová VŠMU, divadelný manažment
 • Lucia Šupová VŠMU, katedra divadelného manažmentu
 • Adela Dukátová VŠMU, katedra bábkarskej tvorby
 • Kristína Takáčová VŠMU
 • Adriana Holešová VŠMU, Katedra scénografie
 • Edina Lilla Gablyasz VŠMU, Ateliért Strihovej a Zvukovej skaldby
 • Mikuláš Procháska Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta, Katedra Divadelného Manažmentu
 • Adela Martinková VŠMU, ateliér scenáristiky hraného a dokumentárneho filmu
 • Michal Onduš DF VŠMU Katedra bábkarskej tvorby (Bábkarská réžia a dramaturgia))
 • Sára Šmelková VŠMU, Teória divadla, filmu a hudby
 • Aleš Lukačovič VŠMU, katedra réžie a dramaturgie
 • Romana Molitorová VŠMU, Ateliér Réžie dokumentárneho filmu
 • Sára Krajčíová VŠMU, katedra scénografie
 • Veronika Horváthová katedra herectva
 • Michaela Cenigová VŠMU, Katedra divadelného manažmentu
 • Matej Molnar Ateliéri kameramanskej tvorby
 • Emília Širotníková VŠMU, katedra produkcie
 • Ľubica Megová VŠMU, Ateliér Réžie dokumentárneho filmu
 • Martin Kasala VŠMU Ateliér Strihovej Skladby
 • Lucia Fišerová VŠMU Katedra bábkarskej tvorby
 • Lukáš Procháska VŠMU - katedra divadelného manažmentu
 • Veronika Zišková VŠMU, Ateliér Bábkarskej tvorby (bábkoherectvo)
 • Matej Janšto Všmu bábkoherectvo
 • Mária Kišeľová VŠMU, Katedra réžie hraného filmu
 • Máté Kantár VŠMU, Katedra réžie a dramaturgie
 • Dávid Kovalíček VŠMU, Ateliér réžie hraného filmu
 • Francesca Balej VŠMU, Katedra divadelného manažmentu
 • Soňa Kadlicová VŠMU, Katedra Divadelných štúdií
 • Dominika Vargová VŠMU, Divadelné štúdiá
 • Rebeka Pernecká Ateliér kameramanskej tvorby
 • Tereza Ťaptíková Všmu
 • Laura Barancová VŠMU, Katedra divadelných štúdii
 • Karolína Šimáková VŠMU, katedra divadelných štúdií
 • Júlia Mattonová VŠMU, Divadelný manažment
 • Tímea Duláková VŠMU, katedra bábkarskej tvorby
 • Šimon Macháč VŠMU, Ateliér vizuálnych efektov
 • Samuel Škubla VŠMU, FTF, Ateliér zvukovej skladby
 • Samuel Ostrovský VSMU,, ARDF
 • Sára Hunčárová VŠMU katedra scénografie
 • Oliver Bahúl FTF VŠMU, Ateliér strihovej skladby
 • Matúš Menke VŠMU, Ateliér Vizuálnych Efektov
 • Peter Kucharík VŠMU, Ateliér scenáristickej tvorby
 • Magdaléna Škodová VŠMU Katedra Divadelných štúdii
 • Oliver Maki Réžia Dokumentárnej Tvorby - Akadémia Umení BB
 • Jozef Smrek Ateliér Réžie hraného filmu
 • Gabriel Urban AKU, katedra dokumentárnej tvorby
 • Jakub Horňák VŠMU, Ateliér Réžie hraného filmu
 • Jakub Baláž VŠMU Ateliér kameramanskej tvorby
 • Kamila Pavlinská VŠMU, Divadelná dramaturgia a dramatická tvorba
 • Alex Vladar FTF Všmu, scenaristika
 • Silvester Buček VŠMU, AHD
 • Klára Filasová VŠMU, Ateliér scenáristickej tvorby
 • Samuel Janiš Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra dokumentárnej tvorby
 • Elena Dusíková VŠMU, Katedra divadelných štúdií
 • Lucia Koštialiková VŠMU, Katedra divadelného manažmentu
 • Leonora Yahyaouiová Akadémia umení v BB, katedra dokumentárnej tvorby
 • Monika Molčanová FUTUKE
 • Adam Sarik VŠMU, Ateliér Réžie hraného filmu
 • Kristína Bajaníková VŠMU, Atelier animácie
 • Michaela močáryová Všvu, vizualna komunikacia
 • Martin Voráč VŠVU, Ateliér Textilního designu
 • Lukáš Páterek VŠVU
 • Gréta Fedora Homzová VŠVU, Grafika a iné média
 • Filip Gáfrik VŠMU, Katedra Bábkoherectva
 • Alexandra Zeleňáková VŠMU - katedra bábkarskej tvorby
 • Mária Buckulčíková VŠMU, DF, katedra herectva
 • Lenka Kubincová VŠVU, Katedra Grafika a Iné Médiá, Ateliér Voľnej a Farebnej grafiky
 • Jennifer Andrášová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave/ katedra fotografie a nových médií
 • Tomáš Luknár Vysoká škola výtvarných umení, Atelier Interiérového dizajnu
 • Aneta Hradilová VŠVU fotografia a nové média
 • Lukáš Molnár AKU, Scenáristika a dramaturgia
 • Soňa Sliacka VŠVU, Ateliér voľnej a farebnej grafiky
 • Monika Juríková VŠVU, katedra vizuálnej komunikácie, ateliér Typolab
 • Petra Rybánska VŠVU
 • Martin Druska VŠVU, Katedra úžitkového umenia
 • Antonín Kindl VŠVU, katedra Vizuálnej Komunikácie
 • Pavol Babej VŠMU, Ateliér scenáristickej tvorby
 • Petra Cibiriová VŠVU, Katedra textilu
 • Zora Kürthyová VŠVU, grafika a iné médiá
 • Viktória Komárová VŠVU, Katedra fotografie a nových médií
 • Sebastián Malcovič VŠVU, architektonicka tvorba
 • Peter Pozník VŠVU, Katedra Vizuálnej Komunikácie, Ateliér Typolab
 • Katarína Jungová VŠMU, katedra réžie a dramaturgie
 • Kristína Poliaková VŠVU , Katedra reštaurovania
 • Ema Kassay VŠVU, katedra Fotografia a nové médiá
 • Barbora Halmešová VŠVU, Katedra fotografie a nových médií
 • Petra Kořenková VŠVU, Katedra Digitálnych umení
 • Diana Podoláčková TRUNI, Animácia výtvarného umenia
 • Samuel Čenger VŠVU, Katedra Vizuálnej komunikácie
 • Adam Kukuc VŠVU, katedra dizajnu
 • Marty Müller VŠVU, Ateliér Digitálnych umení
 • Marián Malatinec VŠVU, Katedra fotografie a nových medií
 • Ivana Kmecová AU BB katedra herectva
 • Filip Fecko VŠVU, Ateliér odevného dizajnu
 • Daniela Feriancová VŠVU, architektonická tvorba
 • Adam Madeja VŠMU, katedra Herectva
 • Ema Babečková VŠVU, katedra Grafiky a iných médií
 • Roman Severín Kováč VŠMU, Ateliér zvukovej skladby
 • Filip Dovičovič VŠVU, Katedra Vizuálnej komunikácie
 • Eunika Bebjaková VŠVU, Textilná tvorba
 • Daša Belková VŠMU, DF - katedra réžie a dramaturgie
 • Paula Lopatovska VŠMU, katedra divadelných štúdii
 • Alexandra Kunert VŠVU, Katedra Intermédí
 • Alex Csémi AUBB, Filmová dramaturgia a scenáristika
 • Samuel Šnek AUBB, katedra filmovej a televíznej réžie a scenáristiky
 • Kristína Buriová VŠVU, katedra intermédií
 • Margita Hüberová AKU BB, Katedra dokumentárneho filmu
 • Denisa Rafajová Všmu, ateliér vizuálnych efektov
 • Tomáš Hrošovský Žilinská univerzita, Katedra železničnej dopravy
 • Soňa Bakajsová Súkromna škola umeleckéhk priemyslu filmová
 • Ema Lujza Juričková Katedra Dizajnu, Fakulta umení, TUKE
 • Jaroslava Labudová VŠVU, katedra dizajnu
 • Michaela Vítková VŠMU, Ateliér Réžie dokumentárneho filmu
 • Laura Rumanská AUBB - katedra herectva
 • Viktória Gejdošová VŠMU, Ateliér scenáristickej tvorby
 • Pavol Mazúr VŠVU, Ateliér Industrial dizajn
 • Andrea Selecká AUBB, odbor IDM-PT, Katedra Sochárstva a Priestorovej Tvorby
 • Adam Cmorej VŠMU , Ateliér herného dizajnu
 • Natalia Božiková Truni, AVU
 • Kristína Sisková VŠMU katedra divadelného manažmentu
 • Samuel Hornáček VŠMU- divadelná réžia
 • Tereza Kontúrová Vysoká škola výtvarných umení, katedra grafika a iné médiá
 • Alex Miartuš VŠMU, Ateliér kameramanskej tvorby
 • Ivana Pavlíková VŠVU, Ateliér Voľnej grafiky
 • Miroslava Gavalová AKU, Filmová réžia zameraná na dokumentárny film
 • Denisa Cinkocká VŠVU, katedra Intermédií
 • Martin Remeň VŠMU, Ateliér strihovej skladby
 • Veronika Lasanová AKU, Katedra filmovej scenáristiky a dramaturgie
 • Rebeka Šuveríková Vysoká škola výtvarných umení
 • Timea Laura Kováčová Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová , Košice
 • Laura Považanová VŠMU - divadelný manažent
 • Nina Pekárová Aku BB Katedra scenáristiky
 • Ivana Hucíková VŠMU, Ateliér Réžie dokumentárneho filmu
 • Jakub Sojka VŠVU Ateliér Skla
 • Silvia Goliašová VŠMU, katedra produkcie a distribúcie
 • Tamara Kenderová VŠMU, Ateliér scenáristickej tvorby
 • Melánia Göcsová VŠVU, katedra vizuálnej komunikácie
 • Matúš Jurišič AKU BB, Fakulta Dramaturgie a Scenáristiky
 • Mgr. art. Marián Valovič VŠMU, Ateliér vizuálnych efektov a herného dizajnu
 • Veronika Majerčíková VŠVU Ateliér experimentálneho dizajnu
 • Eva Blašková VŠMU, Katedra spevu
 • Juliana Stračinová VŠMU, Katedra produkcie
 • Martina Beňová VŠMU, Ateliér réžie dokumentárneho filmu
 • Vanesa Šutá VŠMU,hudobno dramatická fakulta
 • Marianna Sluková VŠMU Katedra tanečnej tvorby
 • Iveta Kovačova VŠMU-KKN
 • Lenka Grohmannová VŠMU, Katedra teórie hudby
 • Rastislav Jurčík VŠMU , HTF
 • Magdaléna Remenárová VŠMU - HTF
 • Miroslava Lovászová VŠMU - Manažment a dramaturgia hudby - HTF
 • Viktória Fehérová VŠVU, ateliér Industrial design
 • Filip Cindrić VŠMU, HTF, Katedra klávesových nástrojov
 • Marek Mikáč VŠMU, Katedra klávesových nástrojov
 • Alexandra Babiaková VŠMU DF Katedra divadelného manažmentu
 • Matej Červienka VŠVU, Katedra grafiky a iných médií
 • Bohuš Balko VŠMU, Hudobná a tanečná fakulta
 • Silvia Cibulová VŠMU, Katedra klávesových nástrojov
 • Alica Cvečková VŠMU, Ateliér réžie dokumentárneho filmu
 • Oksana Solonyna VŠMU, Hudobna a tanečna fakulta
 • Laura Poláčková VŠMU - KSD
 • Hana Sakáčová VŠMU, Katedra tanečnej tvorby
 • Veronika Bistrá UPOL, Katedra divadelních a filmových studií
 • Petra Veltyová DF VŠMU, Katedra Divadlených štúdii
 • Gabriela Janíčková VŠMU - HTF - Ľudový tanec
 • Simona Višňaková Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra réžie a dokumentárnej tvorby
 • Kateryna Hapieieva VŠMU
 • Veronika Yungová VŠMU, Katedra tanečnej tvorby
 • Veronika Pániková VŠVU, Katedra Dizajnu
 • Nela Rusková VŠMU, Katedra tanečnej tvorby
 • Kristína Martinů Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová
 • Lucia Ditte VŠMU, Ateliér scenáristckej tvorby
 • Valentýna Wojtovičová VŠMU - katedra tance
 • Bc. Sofia Suzziová, DiS. art. VŠVU Katedra teórie a dejín umenia
 • Magdaléna Medlenová VŠMU - Katedra tanečnej tvorby
 • Šárka Králiková VŠMU, Katedra tanečnej tvorby
 • Natália Mičudová VŠMU, Katedra tanca
 • Františka Pašková VŠVU, intermédiá a sochárstvo
 • Julie Marková VŠMU, katedra tanečnej tvorby
 • Simona Pallesichová VŠVU, katedra teórie a dejín umenia
 • Ľubica Pešková VŠMU, Ateliér Réžie dokumentárneho filmu
 • Nika Sidor VŠMU, KKN
 • Pavlína Hrašnová VŠMU, Katedra teórie hudby
 • Klára Galanská Všvu Reštaurovanie
 • Julia Pabst VŠMU, Katedra tanečnej tvorby
 • Alexandra Rychtarčíková VŠMU, Katedra divadelných štúdií
 • Lenka Polláková VŠMU HTF
 • Anna Magdaléna Hroboňová VŠMU, Katedra herectva
 • Samo Raýman VŠMU, ateliér réžie dokumentárneho filmu
 • Klára Farkašovská VŠMU, Katedra tanečnej tvorby
 • Lenka Ingeliová VŠVU, ateliér experimentálneho dizajnu
 • Tereza Pavlíková VŠMU, Katedra Tanečnej tvorby
 • Klára Mrázová Masarykova univerzita
 • Lenka Ponická HTF VŠMU
 • Laura Jankurová VŠMU,Divadelná fakulta, Herectvo
 • Romana Candráková VŠMU, Ateliér animovanej tvorby
 • Sonja Boškovičová VŠMU, Katedra audiovizuálnych štúdii
 • Roman Toman VŠMU, HTF
 • Mária Kalivodová TRUNI, Animácia výtvarného umenia
 • Kristián Nedeljak VŠMU - katedra klávesových nástrojov
 • Tereza Smetanová VŠMU FTF Ateliér réžie dokumentárneho filmu
 • Klára Kaminská VŠMU ateliéri scenáristickej tvorby
 • Viktória Kucharčíková VŠVU, Katedra dejín a praxe súčasného umenia
 • Laura Šišová VŠMU, katedra teorie hudby
 • Šimon Dobeš Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra filmovej a televíznej scenáristiky a dramaturgie
 • Miriam Dubjelová VŠMU Katedra tanečnej tvorby
 • Sylvia Koštenská VŠMU, Ateliér kameramanskej tvorby
 • Anna Škubová VŠMU, HTF,Katedra spevu
 • Jakub Rýger VŠMU, Ateliér vizuálnych efektov a herného dizajnu
 • Kristína Guničová VŠMU, Katedra teórie hudby
 • Patrik Szekács VŠMU, Ateliér vizuálnych efektov
 • Radoslav Paulech VŠMU, Katedra herectva
 • Tereza Kubincová VŠMU, Katedra Divadelných štúdií
 • Dorota Kmeťová VŠVU, Reštaurátorská tvorba
 • Alžbeta Kopisová VŠVU KFANM
 • Daniela Korimová Akadémia umení, Katedra dokumentárnej tvorby
 • Gabriela Schwarzová VŠMU HTF KTT
 • Lýdia Kulichová VŠMU HTF Katedra hudobnej interpretácie
 • Žaneta Novotná VŠVU, Ateliér Intermédií
 • Lukáš Vozár VŠVU- ateliér voľnej grafiky
 • Nataša Jurkovičová VŠVU, katedra reštaurátorskej tvorby
 • Hana Vidová VŠMU, Katedra tanečnej tvorby
 • Regina Laurová VŠMU, HTF
 • Evelyn Fugli VŠVU, grafika a iné médiá
 • Michaela Prablesková VŠVU, katedra intermédií
 • Lukáš Kapiaš Filmová a televízna fakulta VŠMU, Ateliér scenáristickej tvorby
 • Dominika Vlčákova VŠVU intermedia
 • Jana Schmidt VŠVU Doplnkové Pedagogické Štúdium
 • Karla Šavrtková VŠVU, Katedra Fotografie a nových médií
 • Sofia Tokošová VŠVU, Maľba
 • Hana Ontkocová VŠVU, katedra teórie a praxe súčasného umeni
 • Simona Lániová Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra dokumentárnej tvorby
 • Alexandra Maňková VŠMU KTT
 • Angelika Jenčová VŠMU, Katedra klávesových nástrojov
 • Lea Tomašiková VŠMU, Katedra klávesových nástrojov
 • Richard Grimm HAMU - skladba
 • Martin Bělohlávekk HAMU Praha
 • Anna Machátová DAMU, filmová scénografie
 • Andrey Bortnik FAMU, Hraná Režie
 • Alica Bednáriková FAMU, hrana rezia
 • Jaromír Šplíchal VŠVU, Katedra Maliarstva
 • František Beleš DAMU, Katedra činiherního divadla, herectví
 • Alessandra Točoňová DAMU KALD, herectvo
 • Kristína Valachová DAMU, katedra produkcie
 • Klára Mach Jasenčáková AMU, Katedra dechových nástrojů
 • Ivana Kováčiková VŠMU, Katedra réžie a dramaturgie
 • Jakub Philipp DAMU, katedra produkce
 • Tobiáš Horváth Hamu, katedra skladby
 • Umi Ito FAMU INTERNATIONAL
 • Oliver Dzadík VŠMU, Ateliér filmových štúdií
 • Julie Srokova AMU, FAMU, Katedra produkce
 • Jiaxi Chen FAMU international, CDM
 • Marie Nečasová HAMU, Katedra hudební teorie
 • Nora Štrbová FAMU, Katedra dokumentární tvorby
 • Vojtěch Voska DAMU, Katedra teorie a kritiky
 • Valér Futej FAMU, Katedra strihovej skladby
 • Michal Krutko VŠMU, Dramaturgia a manažment hudby
 • Stanislava Spišiaková DAMU - autorské herectvo
 • Amálie Poledníčková DAMU, Alternativní a loutkové divadlo
 • Veronika Tvrzníková HAMU, Katedra hudební produkce
 • Šimon Lorko DAMU, Katedra činoherního divadla (Režie - dramaturgie)
 • Ester Josefína Vandasová FAMU, katedra produkce
 • michal kovac Katedra Režie FAMU
 • Dusené Pham Thi My VŠVU, atelier ilustrácie
 • Lucia Micháliková HAMU- katedra tanca- pedagogika klasického tanca
 • Tereza Šimoníková FAMU, katedra fotografie
 • Nika Slavíková FAMU, scenáristika a dramaturgie
 • Barbora Švejnochová FAMU, katedra fotografie
 • Rebeka Fučíková FAMU, Katedra Produkce
 • Dominik Pazderka FAMU, dokumentární tvorba
 • Krisztina Kocsis FAMU, katedra Fotografie
 • Ivona Barbaričová Akadémia umení Banská Bystrica katedra filmovej dramaturgie a scenáristiky
 • Petra Skalíková VŠMU, Katedra tanečnej tvorby
 • Bibiána Gajdošová FAMU, Katedra animovanej tvorby
 • Adam Ošťádal FAMU, Katedra střihové skladby
 • Olexi Chubun FAMU, katedra režie
 • Peter Vasko Hamu, gitara
 • Anna Jurášová VŠMU, Ateliér animovanej tvorby
 • Sarah Slavíčková FAMU, Katedra REŽIE
 • Miroslav Benjamín Ujmiak VŠMU, Ateliér vizuálnych efektov
 • Karolína Hrubá FAMU, Katedra produkce
 • Hannah Dale VŠMU, Ateliér Réžie hraného filmu
 • Roman Poliak DAMU, Katedra alternativního a loutkového divadla
 • Zuzana Jurechová DAMU, Praha, Katedra autorskej tvorby a pedagogiky
 • Anna Smutná FAMU, katedra fotografie
 • Sara Maďarová DAMU- Katedra alternativniho a loutkoveho divadla
 • Vasyl Malyshka FAMU KSD
 • Samuel Telúch VŠMU FTF Atelier kameramanskej tvorby
 • Barbora Záňová VŠVU, Atelier Priestor
 • Klára Návratová VŠMU ateliér režie hraného filmu
 • Jan Hampl DAMU, režie-dramaturgie činoherního divadla
 • Ctibor Goldefus DAMU, katedra produkce
 • Tereza Růžičková HAMU, Katedra hudební teorie
 • Sára Černochová DAMU
 • Silvia Orfánusová HAMU, katedra tanca
 • Aglaja Stehnejova FAMU, katedra scénaristiky a dramaturgie (Praha)
 • Zuzana Gašpieriková VŠMU Hudobno tanečná fakulta
 • Alžběta Trojanová DAMU, Katedra teorie a kritiky
 • Karolína Táborská Volfová FAMU, katedra produkce
 • Samuel Urbančík FAMU, Katedra réžie
 • Adam Trcka DAMU katedra alternatívneho a lotkoveho divadla
 • Karin Kopčová VŠMU, Ateliér scenáristickej tvorby
 • Michala Patrícia Kelová VŠVU, katedra Intermédii
 • Celestína Minichová VŠVU, katedra intermédií
 • Vojtěch Cielecký FAMU, Katedra animované tvorby
 • Aneta Pauliny Akademie Múzických Umění, katedra Animace
 • Alexandra Volfová FAMU, Katedra střihové skladby
 • Diana Ocenasova VŠMU
 • Kateryna Ruzhyna FAMU, Režie dokumentárního filmu
 • Zuzana Jacková VŠMU, Ateliér Réžie hraného filmu
 • Eliška Drbohlavová DAMU, Katedra produkce
 • Katarína Sorgerová VŠVU, katedra reštaurovania
 • Samuel Perunko VŠMU, Atelier zvukovej skladby
 • Natália Novotová VŠMU, Katedra bábkarskej tvorby
 • Michal Babčo AU, Fakulta dramatických umení
 • Lenka Šestáková DAMU, katedra činoherního herectví
 • Kristián Tichák VŠMU
 • Eva Zavřelová Akademie múzických umění v Praze, produkce
 • Veronika Gaislová Df VŠMU, fakulta dramaturgie a dramatickej tvorby
 • Adam Kolčák VŠMU, Ateliér Réžie dokumentárneho filmu
 • Erik Kavický UTB, Strihová skladba
 • Ester Šefčíková Ateliér maľby pod vedením Viktora Šefčíka
 • Adéla Zmrzlíková AMU, katedra Výchovné dramatiky
 • Alisa Ladeyshchikova VŠMU, Ateliér Animovanej tvorby
 • Jáchym Kubias AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra hudební produkce
 • Valeria Borkovcova FAMU, katedra produkce
 • Aurélia Rapušáková AMU katedra tance
 • Michael Lozano FAMU KF (foto)
 • Ivana Vogrinc Vidali FAMU, katedra režie
 • Veronika Poslední FAMU, Audiovizuální studia (CAS)
 • Amelie Kostelková FAMU, katedra produkce
 • Patrik Kako HAMU, Katedra skladby
 • Martina Hajdyla Lacová HAMU
 • Adéla Konečná FAMU, katedra produkce
 • Marek Šulák FAMU - Katedra zvukové tvorby
 • Róbert Štefančík DAMU - divadelní fakulta AMU, katedra činoherního divadla
 • Ema Diehelová VŠMU, Katedra Kamery
 • Jan Váňa FAMU, Katedra zvukové tvorby
 • Alžbeta Gertli FAMU, Katedra scenaristiky a dramaturgie
 • Matej Aurel Rojik VŠMU, Ateliér kameramanskej tvorby
 • Eva Marikovičová VŠVU, Vizuálne umenie
 • Nikola Šolaja FAMU, Katedra Zvukové tvorby
 • Hannah Čekovská TUKE, Katedra Dizajnu
 • Samuel Škrabálek VŠMU, Ateliér animovanej tvorby
 • Matúš Szalontay Famu katedra kamery
 • Jakub Kraus FAMU, Katedra zvukové tvorby
 • Michaela Valentová FAMU, Katedra scenáristiky a dramaturgie
 • Jaroslava Poliaková VŠVU
 • Ema Lovecká DAMU, Katedra alternativního a loutkového divadla, herectví
 • Adam Okoličány VŠMU Ateliér strihovej skladby
 • Klára Dolníková DAMU, Katedra alternativního a loutkového divadla
 • Anna Jurášová VŠMU, Ateliér Animovanej tvorby
 • Kristýna Břeská HAMU, katedra Nonverbálního divadla
 • Jana Štofaniková AMU - Nonverbálne divadlo
 • Kryštof Burda FAMU, katedra produkce
 • Laura Osvaldová VŠMU Katedra tanečnej tvorby
 • Vanessa Kubandová VŠMU, Katedra bábkarskej tvorby
 • Lucie Hlaváčková AMU, katedra tance
 • Viktória Bogáňová VŠMU, HTF
 • Eva Belancová VŠVU, Reštaurátorská tvorba
 • Tereza Došlová DAMU, Katedra teorie a kritiky
 • Lenka Špániková Kameramanská tvorba
 • David Marienčik VŠVU intermedia
 • Ivana Samašová VŠMU, katedra divadelnej scénografie
 • Anežka Fišárková DAMU katedra alternativního a loutkového divadla
 • Ema Šašalová FAMU, Katedra scenáristiky a dramaturgie
 • Josef Zapletal FAMU, katedra produkce
 • Ema Adamove FAMU, Katedra strihovej skladby
 • Michaela Suková FAMU, Katedra produkce
 • Tobiáš Nevřiva DAMU, Katedra alternativního a loutkového divadla
 • Zuzana Petríková VŠMU, KKN
 • Dominik Devečka VŠVU, Digitálne umenia
 • Lucie Sasínová FAMU, Katedra Fotografie
 • Andrea Astrabová HAMU
 • Jakub Brunclík DAMU, Katedra produkce
 • Karel Hasík Slezská univerzita v Opavě, Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby
 • Zuzana Tekáčová VŠVU, Vizuálna komunikácia
 • Elena Makarova VŠVU, AFAD
 • Matěj Piňos FAMU, katedra kamery
 • Martina Chmelanová Akadémia umení- Herectvo
 • Kateřina Lasotová DAMU, Katedra teorie a kritiky
 • Jakub Surma VŠVU, katedra teorie
 • Peter Balog FAMU, katedra zvukové tvorby
 • Petra Čapová VŠMU, Vedy o umení a kultúre
 • Miroslav Prokop FAMU, Katedra herního designu
 • Karolína Huttová VŠVU doplnkové pedagogické štúdium
 • Elena Bujdošová VŠMU, Ateliér vizuálnych efektov a herného dizajnu
 • Kryštof Kovařík Slezská univerzita v Opavě, Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby
 • Samuel Loj HAMU
 • Laura Illéšová Katedra produkcie
 • Matěj Růžička UTB, Režie a scenáristika
 • Ekaterina Kokourova DAMU, Katedra autorské tvorby a pedagogiky
 • Ondřej Zajpt UTB, Ateliér audiovizuální tvorby - režie & scénáristika
 • Matej Kľúčik VŠMU, Ateliér Réžie dokumentárneho filmu
 • Matěj Balcárek Slezska univerzita v Opave, Audiovizualni tvorba
 • Victorie Kralko FAMU, Katedra zvukové tvorby
 • Adam Čermín UTB, Ateliér Audiovize
 • Karol Filo DAMU, magisterský program KALD
 • Yevgeniya Soldatova FAMU, katedra režii
 • Michaela Čajkovičová DAMU, Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla
 • Petr Kult DAMU, Katedra činoherního divadla
 • Andrej Czucz FAMU praha
 • Lucia Maloveská HAMU Praha, Katedra hudební teorie
 • Filip Pavuk VŠMU, katedra herectva
 • Adam Koniuk FAMU, katedra zvukové tvorby
 • Jana Pšenková DAMU, Katedra výchovné dramatiky
 • Michaela Dzurovčínová HAMU, Odbor Choreografia a réžia
 • Magdaléna Fedorková DAMU, Katedra autorské tvorby a pedagogiky
 • Barbora Aradská FAMU, Katedra dokumentárnej tvorby
 • Šimon Lovecký UTB FMK, ateliér audiovize, obor Režie a scenáristika
 • Linda Berkyova VŠVU, Katedra Vizuálnej Komunikácie
 • Antónia Spišiaková VŠMU, Katedra klávesových nástrojov
 • Magdaléna Brezovská VŠVU, Ateliér Textilnej tvorby
 • Michael Dolejší UTB, Režie a scenáristika
 • Vojtěch Kunc FAMU, Katedra střihové skladby
 • Terézia Halamová FAMU
 • Marek Suchý VŠVU, katedra reštaurovania
 • Alena Lednárová VŠMU, katedra tanečnej tvorby
 • Adela Frantová VŠVU, Ateliér keramiky
 • Katarína Šoltisová VŠVU Ateliér ilustrácie
 • Lukáš Klíma HAMU, Katedra Nonverbálního divadla
 • Julie Halašová SLU, Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorbx
 • Jan Polák Slezská univerzita v Opavě, Ústav televizní a rozhlasové tvorby - audiovizuální tvorba
 • Jaroslav Kovařík HAMU, Jazzová katedra
 • Tomáš Králík VŠMU, Ateliér strihovej skladby
 • Veronika Valentová FAMU, Katedra Animovanej Tvorby
 • Alexandr Marosz UTB, FMK, střihová skladba
 • Barbora Horská DAMU KP
 • Timotej Petráš VŠMU, Ateliér scenáristickej tvorby
 • Julie Soffer FAMU, Katedra produkce
 • Jan-Jakub Šenkeřík DAMU, Katedra činoherního divadla
 • Jan Froněk FAMU, Katedra herního designu
 • Paulína Bačová VŠVU, Ateliér Textilného dizajnu
 • Jan Šmíd DAMU katedra činoherního herectví
 • Ivana Horváthová VŠMU, katedra produkcie a distribúcie
 • Linda Pittnerova VŠMÚ, Ateliér réžia a dramaturgia bábkového divadla
 • Ludmila Nováková Slezská univerzita, Historická dokumentaristika a mediální prezentace dějin
 • Daša Vráblová Slezská univerzita, Audiovizuálna tvorba
 • Tomáš Hlaváček FAMU KDT
 • Kryštof Grendysa SLU, Audiovizuální tvorba
 • Sergei Nikitin UKF, Katedra etiky a estetiky, odbor estetika, 3. roč.
 • Eero Lehtinen FAMU, Film editing/montage
 • Pavol Guman FTF VŠMU, Ateliér zvukovej skladby
 • tomáš krutina DAMU činoherní divadlo
 • Adéla Kendziorová Slezská univerzita, AVT
 • Martin Bartošek UTB,FMK, Ateliér audiovize - Režie a scénáristika
 • Júlia Kučeríková SLU v Opavě, Audiovizuálna tvorba
 • Emma Vičanová VŠMU, Katedra réžie a dramaturgie
 • Sofie Vídenská SLU Audiovizualní tvorba
 • Adéla Havlíková Slezská univerzita, Audiovizuální tvorba

 

 

 

Za slobodné médiá - banner