Výskum prežívania obdobia vstupu a adaptácie na vysokú školu!

V rámci Katedry psychológie Trnavskej univerzity v Trnave, v spolupráci s Masarykovou univerzitou a Ostravskou univerzitou, sa výskumne zaoberáme prežívaním obdobia vstupu a adaptácie na vysokú školu. Vás, študentov a študentky prvého ročníka VŠ by sme chceli veľmi pekne poprosiť o zapojenie sa do nášho výskumu, aby sme lepšie pochopili, ako sa v tomto období máte. Naším cieľom je skúmať, aké faktory majú efekt na to, ako sa mladí dospelí majú počas prvého roka štúdia na vysokej škole a v akej miere tieto faktory vplývajú na ich psychickú pohodu.

Vyskum 1r Bc

Priebeh výskumu

  • Hoci náš výskum prebieha v dvoch etapách, jeho vyplnenie Vám nezaberie veľa času ( max. 25 minút). Momentálne prebieha prvá etapa.
  • Zhruba po 5 mesiacoch bude spustená druhá etapa výskumu.     

Kto môže odpovedať?

  • vek 18 až 29 rokov
  • aktuálne študent/ka prvého ročníka na vysokej škole
  • prezenčné/denné štúdium hradené štátom
  • aktuálne štúdium je vaše prvé štúdium na vysokej škole (doposiaľ ste neštudovali)
  • slovenská alebo česká národnosť

Kde môžem odpovedať?

***ODKAZ NA DOTAZNÍK***

Na čo sa môžete tešiť, ak sa zúčastníte oboch etáp?

  • Po úspešnom dokončení druhej etapy, výskumná agentúra vyžrebuje a kontaktuje 25 účastníkov, ktorí získajú 20€ elektronickú poukážku na nákup vo vybraných obchodoch (napr. Mall, Alza, a podobne). Bohužiaľ, nemáme dostatočné finančné prostriedky pre odmenenie všetkých zúčastnených. Motiváciou môže byť Váš príspevok k poznaniu v oblasti psychológie mladých dospelých, ktorý budete mať prostredníctvom účasti v tomto výskume.

 

Už teraz Vám ďakujeme za spoluprácu a pomoc pri bližšom pochopení procesu adaptácie na vysokú školu!