POSUNUTIE TERMÍNU ODOVZDANIA TEORETICKÝCH DIPLOMOVÝCH PRÁC

POZOR ZMENA! Vedenie VŠVU v Bratislave rozhodlo o posunutí termínu odovzdania teoretických diplomových prác študentov 2. ročníka magisterského štúdia na na 30. 6. 2020.