Posledná rozlúčka s Dominikom Pirháčom

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že náš milovaný syn, brat, švagor, krstný syn, synovec, strýko a bratranec Bc. Dominik Pirháč nás nečekane a náhle opustil dňa 22.12.2023 vo veku 34 rokov.

 

 

Posledná rozlučka s naším drahým zosnulým bude

v piatok 29.12.2023 o 13:00 hodine

podľa obradov ev. a v. cirkvi v Dome smútku v Turanoch.

 

Odpočívaj v pokoji!

 

Smútiaca rodina