Poradenstvo pre študentov VŠVU ohľadom autorského práva

Prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU v Bratislave máme možnosť poskytnúť bezplatné poradenstvo pre študentov VŠVU, ktorého obsah sa týka rôznych aspektov uplatnenia umelca, dizajnéra, úžitkového umelca v odbornej a komerčnej praxi. Sledujte svoje školské e-mailové adresy.

2 týždne od pondelka 17.10. sa budeme venovať oblasti slovenského autorského práva s právnikom, pánom Mariánom Jankovičom.