Podpísali sme memorandum o spolupráci s WWF Slovakia

WWF (Svetový fond na ochranu prírody) je najväčšou nezávislou organizáciou na ochranu prírody na svete. Na Slovensku pôsobí od roku 2014 a ako samostatná pobočka vznikla v roku 2019. Tím WWF Slovensko sa prioritne sústreďuje na tri oblasti – ochranu lesov, vôd a voľne žijúcich živočíchov.

Sme preto veľmi radi, že v blízkej budúcnosti budeme spolupracovať na vzdelávacích a iných kultúrno-propagačných aktivitách, vďaka ktorým sa nielen naše študentstvo a pedagogický zbor, ale aj širšia verejnosť dozvie viac o ochrane prírody a životného prostredia. Spoločne usporiadame workshopy a kurzy pre študentstvo VŠVU pod odborných vedením pracovníkov a pracovníčok WWF, výsledkom ktorých budú spoločné prezentácie, výstavy a iné propagačné podujatia.

 

Viac o WWF

WWF logo - panda