Poďakovanie Jánovi Hoffstädterovi

V deň 32. výročia Nežnej revolúcie sme s radosťou odovzdali ALBUM prác kolegov, emeritnému rektorovi doc. Jánovi Hoffstädterovi akad. soch., dlhoročnému vedúcemu Katedry Socha Objekt Inštalácia na našej škole, pri príležitosti jeho osobného jubilea a odchodu do dôchodku.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným kolegom, ale hlavne Jánovi Hoffstädterovi za 31. rokov činnosti na Katedre socha, objekt, inštalácia a obetavú prácu, počas jeho dvoch funkčných období, vo funkcii rektora VŠVU. Prajeme mnoho úspechov v ďalších tvorivých rokoch jeho života.

Za tím pedagógov prof. Karol weisslechner akad.arch.

Z dôvodu pandemických opatrení sa odovzdávanie ALBUMU udialo v priestoroch ateliéru doc. Rastislava Trizmu akad.soch., ktorý bol tak ústretový a umožnil malé stretnutie a odovzdanie albumu.

Vďaka a radosť, patrí všetkým zúčastneným...

Poďakovanie Jánovi Hoffstädterovi
Poďakovanie Jánovi Hoffstädterovi, 2021.
Poďakovanie Jánovi Hoffstädterovi
Poďakovanie Jánovi Hoffstädterovi, 2021.
Poďakovanie Jánovi Hoffstädterovi
Poďakovanie Jánovi Hoffstädterovi, 2021.