Paradoxy fotografických obrazov Borisa Németha

Výstava fotografických obrazov Borisa Németha divákovi ponúka výber z autorových príbehov videných z takrečeno jedného uhla pohľadu.

Kurátor: Juraj Mojžiš
Architekt výstavy: Marcel Benčík


Už aj názov publikácie, ktorá výstavu sprevádza svojim názvom prezrádza významové určenie i naráciu zvoleného uhla pohľadu: PARADOXY FOTOGRAFICKÝCH OBRAZOV BORISA NÉMETHA. Pravda, tie obrazy nehovoria výlučne o paradoxoch človekovho jestvovania. Rovnako hovoria o udalostiach poézie, vlastne o zvláštnych – vari aj povznášajúcich – okamihoch, ktoré sa potvrdzujú a pokračujú v divákovej obrazotvornosti.

Isteže je v nich plno irónie, logických karambólov, bežných nedorozumení i výnimočne prisprostastých prešľapov. Pritom Némethove paradoxy sú vlastne stvárnené v duchu barthesovského podčiarknutého kontrastu a sú vizualizované na tradičných zásadách kompozičnej výstavby, ktorými rovnako zvýznamňuje zmysel zdanlivého nezmyslu paradoxu.

Boris Németh je fotoreportérom týždenníka s jednoznačnou politickou orientáciou. Pochopiteľne, že jeho fotografické obrazy vznikajú s ohľadom, ba dôrazom na aktuálne udalosti a tie zdokumentováva v priamej úmere k ich politickému významu. V uvedenej súvislosti však fotografický obraz Borisa Németha nereprezentuje len spoznávanie sveta, ale doslova aj víziu sveta. Prečo? Pretože môžeme hovoriť predovšetkým o politickom význame Némethových paradoxov a toto posunutie komunikačného rozhrania sprevádza aj určitá miera pátosu. Pátosu fotografického obrazu Borisa Németha.

Juraj Mojžiš, kurátor


Výstava sa koná v rámci Mesiaca fotografie.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.