Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači

Gratulujeme našim pedagógom Benjamínovi Brádňanskému a Vítovi Haladovi z  Katedry architektonickej tvorby a Martinovi Piačekovi z Katedry intermédií k získaniu prvého miesta v rámci verejnej súťaže na návrh Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači.

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s pozostalými rodinami a širšou odbornou verejnosťou vyhlásil v decembri minulého roku verejnú výtvarno-architektonickú súťaž. Jej cieľom je na mieste tragédie Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vytvoriť pietne miesto. Zámerom vybudovania pamätníka v obci Veľká Mača je pripomínať, uchovávať a podnecovať ľudí k diskusiám s patričnou úctou. Porota v zložení (riadni členovia): Bohunka Koklesová, Iľja Skoček, Sabina Jankovičová, Ilona Németh, Petr Hájek, Jozef Kuciak, Jozef Viskupič a Lukáš Kušnír hodnotila na zasadnutí 21. apríla 27 z 30 odovzdaných návrhov.

O výsledkoch súťaže rozhodla hodnotiaca komisia nasledovne:

1. miesto: návrh č. 27, Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Martin Piaček

Naklonenie, nerovnováha a vychýlenie sú hlavnou symbolikou a konceptom návrhu, ktorý prezentuje jednoduché a silné gesto k tragickej udalosti. Na jednej strane berie, ale na druhej pridáva. Zrozumiteľný jazyk práce s terénom vytvára niekoľko rovín priestorového prežitia. Z ulice takmer neviditeľný, len s náznakom nového horizontu na opačnej strane pozemku. Betónový objekt hlavného vstupu so zázemím vytvára v území obce veľmi citlivý zásah s minimálnou výškou do úrovne zábradlia so zelenou kulisou živého plota. Možnosť takýto priestor v prípade potreby uzatvoriť je vnímané pozitívne. Samotný pamätník, resp. jeho komponenty, umne pracujú s veľkorysou záhradou a atmosférami, ktoré je možné zažiť aj v nepriaznivom počasí. V zapustenej časti pamätníka môže návštevník ľahko zabudnúť na okolie v ktorom sa nachádza a v závetrí kontemplovať. Zdvihnutá záhrada zas ponúka opak a otvára nový pohľad do budúcnosti. Takto prístupné plochy majú spoločenský presah a potenciál. Aj napriek vizuálne osobitej a expresívnej prezentácií návrhu je pamätník jednoznačnou a príťažlivou odpoveďou na podobu pamätníka v zástavbe rodinných domov. Nedomyslené je konštrukčné riešenie naklonenej záhrady a materiálové riešenie týchto oporných plôch, ktoré ju budú v teréne tvarovať. Otázna je aj bezpečnosť pohybu návštevníkov a súkromia okolitých objektov, na okraji zdvihnutej záhrady. Jasný nebol ani účel použitia veľkých kamenných prvkov v rámci záhrady, resp. je potrebné doplniť návrh mobiliáru. Súťažný návrh má silný koncept. Treba však detailne dopracovať konštrukčné a materiálové riešenia prvkov a objektov. Chýba vizuálne označenie pamätníka vo vstupnej časti a riešenie plôch medzi cestnou komunikáciou a vstupom do pamätníka.

Viac informácií o súťaži a ďalších prihlásených projektoch