Otvorenie študovne v obmedzenom režime

Na základe dohovoru s vedením školy otvárame od začiatku letného semestra, teda od pondelka 21. 2. 2022 študovňu Akademickej knižnice VŠVU pre študentov a pedagógov VŠVU v OTP režime, a to nasledovne:

Záujemcovia o štúdium v študovni si vopred dohodnú termín s oddelením výpožičiek, a to buď telefonicky na čísle 02/59428562 v čase medzi 9.00 a 14.00, alebo emailom na adresy:

  • grolmusova@vsvu.sk
  • zelnikova@vsvu.sk

Keďže počet miest v študovni je obmedzený na štyri súčasne, prosíme vás, aby ste dodržiavali pridelené termíny – dátum i čas. V opačnom prípade sa môže stať, že vás do študovne nebudeme môcť vpustiť. Zodpovedný zamestnanec knižnice vám určí aj miesto usadenia. S ním tiež konzultujte tituly, ktoré chcete študovať – zamestnanec vám ich vydá. Preštudované tituly nevracajte do políc, ale nechajte ich na stole, kde ste študovali.

Zatiaľ ponechávame aj službu absenčného požičiavania dokumentov zo študovne na obmedzenú dobu 5 pracovných dní. Možnosť dodatočného predĺženia bude závisieť od dopytu v študovni.

Knižnica vrátane študovne zostáva zatiaľ otvorená od 9.00 do 14.00.

Knižnica má právo skontrolovať, či čitateľ dodržiava OTP režim.