Ocenenie pre študenta VŠVU

Patrik Ďurdík, študent 3. ročníka získal ocenenie za 3. miesto v prestížnej medzinárodnej súťaži o najlepšiu študentskú figurálnu kresbu, Cena Egona Schiele.

Ocenenie si prevzal osobne z rúk prof. akad. mal. Borisa Jirků, predsedu FIGURAMA, z. s. dňa 4. novembra 2019 na vernisáži výstavy Figurama 19 v Prahe. Patrik je študuje na Katedre dizajnu. Jeho školiteľom na predmete Kresba je doc. Ján Fekete.

Gratulujeme!

Patrik Ďurdík – Cena Egona Schiele