Obhajoby dizertačných prác jún – august

Obhajoby dizeračných prác v študijnom odbore umenie v mesiacoch jún, júl a august

Mgr. art. Miroslav Trubač: Telo. Intímne a verejné

Príbeh figúra. Forma a obsah figurálneho sochárstva 20. storočia po súčasnosť

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor umenie
 • 11. júna 2021 o 9.00 (prezenčne, časť členov online)
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, č. dv. H-135

Mgr. art. Luboš Machačko: Restaurování dvou barokních olejomaleb z cyklu křížové cesty od Josefa Ceregettiho z kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli z roku 1773.

Technika a technologie malby v dílech barokních malířů 18. století

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe reštaurátorská tvorba študijný odbor umenie
 • 23. júna 2021 o 11.00 (prezenčne, časť členov online)
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, č. dv. H-135

Mgr. art. Beáta Gerbocová: Dimenzie žakárového tkania

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe dizajn študijný odbor umenie
 • 25. júna 2021 (prezenčne, časť členov online) o 9.00
 • Galéria Umelka, Dostojevského rad 2, BA

Mgr. Soňa Sadilková: Využitie technológií v súčasnom textilnom dizajne pre start up absolventa KTT VŠVU

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe dizajn študijný odbor umenie
 • 25. júna 2021 (prezenčne, časť členov online) o 9.00
 • Galéria Umelka, Dostojevského rad 2, BA

Ľuba Wehlend, akad. mal.: Problematika obojstranne maľovaných diel na textilných podložkách.

Zhodnotenie historickej technologickej výstavby, stabilizácie a adjustácie diel

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe reštaurátorská tvorba študijný odbor umenie
 • 30. júna 2021 o 13.00 (prezenčne, časť členov online)
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, č. dv. H-135 

Mgr. art. Žofia Babčanová: Digitálna a virtuálna dizajnérska kresba v praxi

Intuícia a evolúcia dizajnérskej kresby

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe dizajn študijný odbor umenie
 • 7. júla 2021 (online) o 9.00

Mgr. art. Rastislav Podhorský: Rámce a latentné možnosti vizuálnej tvorby

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor umenie
 • 7. júla 2021 o 11.00 (prezenčne, časť členov online)

Ing. arch. Jakub Kopec: Stupně volnosti

Nezávislé proměnné ve vztazích architektury, pohybů a dění

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe architektonická tvorba, študijný odbor umenie
 • 11. augusta 2021 o 10.00 (prezenčne, časť členov online) 
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, č. dv. H-135

Mgr. art. Kristián Németh: Historické povedomie vo výtvarnej praxi

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie, študijný odbor umenie
 • 12. augusta 2021 o 10.00 (prezenčne, časť členov online) 
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, č. dv. H-135

Mgr. art. Dominik Hlinka: Imag(in)ing the Digital. Nové technológie a maľba

 • obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe výtvarné umenie, študijný odbor umenie
 • 26. augusta 2021 (prezenčne, časť členov online)
 • CO KRYT, Laurinská 20, BA (pod Mestským divadlom P.O. Hviezdoslava)

Mgr. art. Ľubica Mildeová: Kult intimity

 • obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe dizajn, študijný odbor umenie
 • 27. augusta 2021 (prezenčne, časť členov online) o 11.00
 • VŠVU, Koceľova 23, BA

Mgr. Peter Baumann: Stratégia dizajnu

Stratégia dizajnu orientovaná na spoločnosť v automobilovom dizajne ako faktor úspešnosti

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe dizajn, študijný odbor umenie
 • 30. augusta 2021 o 10.00 (prezenčne, časť členov online) 
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, č. dv. H-135