Obhajoba dizertačnej práce

Pozývame vás na obhajobu dizertačnej práce Maiji Laurinen

Mgr. art. Maija Laurinen

What Do We See When We See Dark Things/(Silence) Absence, transience, stillness 

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor 2. 2. 1 výtvarné umenie sa bude konať dňa  22. 11. 2019 o  9.00 v rámci Mesiaca fotografie, Nám.1. mája 3, Bratislava (priestor bývalej galérie).