Obhajoba dizertačnej práce v akademickom roku 2022/2023

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie, študijný odbor umenie.

Mgr. art. Martina Šottová

Štrukturálne reštaurovanie historických diel vytvorených na papieri so zameraním na dopĺňanie ich absentujúcich častí. Výskum štruktúry historického, ručne vyrábaného papiera 16.-18. storočia

 

Termín: 9. marec 2023 o 10.00

Miesto: VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava