Nový Režim Akademickej knižnice od mája

Knižnica bude poskytovať výpožičky pre pedagógov, študentov a doktorandov v súlade s príkazmi rektorky 3. a 4./2021 o organizácii a časoch vstupov do budovy. Výpožičky, prípadne vrátenie kníh, študentov a doktorandov vybavujeme na vrátnici.

Objednanie dokumentov môže prebiehať prostredníctvom nášho elektronického knižničného systému, telefonicky na čísle 02/59428562 v čase medzi 9:00 a 14:00 alebo emailom na adresy:


Prosíme čitateľov, aby dodržali túto dištančnú formu objednania, aby sme predišli kumulácii ľudí v budove.

Prijatie objednávky Vám potvrdíme emailom aj s konkrétnym dátumom a hodinou, kedy si po objednané dokumenty môžete prísť. 

Je nevyhnutné, aby mali čitatelia pri preberaní výpožičky chránený nos a ústa respirátorom. A odporúčame aj rukavice. V súlade so spomínanými príkazmi rektorky je nevyhnutný negatívny antigénový test nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o očkovaní.

V tomto režime požičiavame aj dokumenty zo študovne na obmedzenú dobu 5 pracovných dní s možnosťou dodatočného predĺženia.

V tomto režime nepožičiavame absolventské práce, ktoré sú len na prezenčné štúdium.


Vrátenie dokumentov v tomto režime nie je potrebné, ak nie je s knižnicou dohodnuté inak. Všetky výpožičky, ktoré by exspirovali v priebehu mája, okrem výnimiek vopred určených knižnicou, budú automaticky predĺžené. 


Ohľadom vysporiadania záväzkov z dôvodu ukončenia štúdia nás kontaktuje rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie.

Študovňa zostáva zatvorená. 


Za pochopenie ďakujeme.

Ďakujeme našim čitateľom, že používajú rúška a dezinfekciu.

Podľa aktuálnej pandemickej situácie sa môže režim knižnice zmeniť.