Nový bulletin SAIA: Štipendiá a VŠ štúdium v Nemecku, VŠ štúdium v Izraeli

Zahraničné oddelenie VŠVU odporúča do pozornosti nový Bulletin SAIA, ktorý sa týka možností VŠ štúdia v Nemecku a v Izraeli.


 

Bulletin SAIA 9/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na adrese:

https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie

 


 

  • Témami čísla sú štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD; vysokoškolské štúdium v Nemecku a vysokoškolské štúdium v Izraeli. 

  • V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch.