Nové rozhrania// Prednášky z medziodborovej série v Galérii MEDIUM dostupné online

Veľmi sa tešíme, že sa nám tento rok podarilo zrealizovať v Galérii MEDIUM sériu medziodborových prednášok Nové rozhrania.

Záznam jednotlivých prednášok si môžete pozrieť na YouTube Galérie MEDIUM.


 

Zoznam prednášok:

Zuzana Husárová: Ilúzia božskosti z hliny a súčiastok alebo Od umeleckej vízie a konceptu k robotovi a kyborgyni

Michaela Kučová: Stretnúť sa pri hudbe?

Ida Želinská: Dôverné clony (Prípadová štúdia jedného vzťahu a pár vecí okolo neho)

Nikoleta Kuglerová: Brave New World a jeho toxické rozhrania

Viktor Čech: Tanec v minovém poli aneb labyrinty choreopolitických systémů

Tereza Fousek Krobová: Od hraní genderu po hraní si s genderem

Václav Janoščík: Trauma a ontológia: Survival v počítačových hrách a vo filozofii

Klaus Speidel: Stopy, ktoré zanecháme: Krajina, rozprávačstvo, solastalgia a umenie v digitálnom svete

Ďakujeme všetkým prednášajúcim za ich podnetné prednášky a všetkým, ktorí sa spolupodieľali na realizácii série. O vizuál Nových rozhraní sa postarala Barbara Kowalczuková. Natáčanie a postprodukcia videí prebehli v réžii Petra Važana.


 

Nové rozhrania sú sériou medziodborových prednášok vedených odborníkmi a odborníčkami z rôznych oblastí – literatúry, psychológie, sociálnych vied, estetiky a teórie hier a umenia. Venujú sa témam, ktoré rezonujú v tvorbe najmladších umelcov a umelkýň pracujúcich v postmediálnom prostredí. Cyklus sa sústredí predovšetkým na témy dotýkajúce sa našich podmienok poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní unikajúceho tu a teraz. Tieto témy sa objavujú v umení s čoraz väčšou naliehavosťou, jednak v pretlaku performatívnych diel či diel tematizujúcich tieto nové rozhrania. Prednášky zároveň zrkadlia témy, ktoré sa objavujú v dramaturgii výstavného plánu galérie MEDIUM a jej čitateľského klubu pre študentov a študentky What´s the Point?

 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mediálnym partnerom Galérie MEDIUM je Artalk.cz.

Ďakujeme!

 

Fond na podporu umenia
Artalk - logo