Nové knižné prírastky

Nové knihy v Akademickej knižnici VŠVU.

(ed.) Angel, Judit [et al.]; Neviditeľné múzeum - Invisibe Museum – Nadikhuno muzeumos; Bratislava Staré Mesto: tranzit.sk, 2019
(ed.) Angel, Judit [et al.]; Neviditeľné múzeum - Invisibe Museum – Nadikhuno muzeumos; Bratislava Staré Mesto: tranzit.sk, 2019.
Aronoff, Kate; Battistoni, Alyssa; Cohen, Aldana Daniel; Riofrancos, Thea; A Planet to Win: Why We Need a Green New Deal; Londýn, New York: Verso, 2019
Aronoff, Kate; Battistoni, Alyssa; Cohen, Aldana Daniel; Riofrancos, Thea; A Planet to Win: Why We Need a Green New Deal; Londýn, New York: Verso, 2019.
Arruzza, Cinzia; Bhattacharya, Tithi; Fraser, Nancy; Feminism for the 99 Percent: a Manifesto; Londýn, New York: Verso, 2019
Arruzza, Cinzia; Bhattacharya, Tithi; Fraser, Nancy; Feminism for the 99 Percent: a Manifesto; Londýn, New York: Verso, 2019.
Baxandall, Michæl; Inteligence obrazu a jazyk dějin umění (výbor z textů); Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2019
Baxandall, Michæl; Inteligence obrazu a jazyk dějin umění (výbor z textů); Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2019.
Beverley, Bryan; Dadzie, Stella; Scafe, Suzanne;  The Heart of the Race: Black Women's Lives in Britain; Londýn, New York: Verso, 2018
Beverley, Bryan; Dadzie, Stella; Scafe, Suzanne;  The Heart of the Race: Black Women's Lives in Britain; Londýn, New York: Verso, 2018.
Berardi, Franco "Bifo"; Heroes: Mass Murder and Suicide; Londýn, New York: Verso, 2015
Berardi, Franco "Bifo"; Heroes: Mass Murder and Suicide; Londýn, New York: Verso, 2015.
Butler, Judith; The Force of Nonviolence: an Ethico-Political Bind; Londýn, New York: Verso, 2020
Butler, Judith; The Force of Nonviolence: an Ethico-Political Bind; Londýn, New York: Verso, 2020.
Butlerová, Judith; Závažná těla: o materialitě a diskursivních mezích "pohlaví"; Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016
Butlerová, Judith; Závažná těla: o materialitě a diskursivních mezích "pohlaví"; Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016.
Büscher, Bram; Fletcher, Robert; The Conservation Revolution: Radical Ideas for Saving Nature Beyond the Anthropocene; Londýn, New York: Verso, 2020
Büscher, Bram; Fletcher, Robert; The Conservation Revolution: Radical Ideas for Saving Nature Beyond the Anthropocene; Londýn, New York: Verso, 2020.
Chu, Andrea Long; Females; Londýn, New York: Verso, 2019
Chu, Andrea Long; Females; Londýn, New York: Verso, 2019.
Cohen, Deborah [et al.];  Občianky a revolucionárky: ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty;  Bratislava: Aspekt, 2015
Cohen, Deborah [et al.];  Občianky a revolucionárky: ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty;  Bratislava: Aspekt, 2015.
Cuboniks, Laboria; The Xenofeminist Manifesto: a Politcs for Alienation; Londýn, New York: Verso, 2018
Cuboniks, Laboria; The Xenofeminist Manifesto: a Politcs for Alienation; Londýn, New York: Verso, 2018.
Dancyger, Lilly; Burn It Down: Women Writing about Anger; New York: Seal Press, 2019
Dancyger, Lilly; Burn It Down: Women Writing about Anger; New York: Seal Press, 2019.
Demos, T. J. ; Lynne, Wendy; Orange, Donna M. [et al.]; Klimatická kríza.txt  Bratislava, Praha: Kapitál, Display, sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, Apart, 2019
Demos, T. J. ; Lynne, Wendy; Orange, Donna M. [et al.]; Klimatická kríza.txt  Bratislava, Praha: Kapitál, Display, sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, Apart, 2019.
Dillon, Brian; Objects in this Mirror (essays); Berlín: Sternberg Press, 2014
Dillon, Brian; Objects in this Mirror (essays); Berlín: Sternberg Press, 2014.
Easterling, Keller; Extrastatecraft: the Power of Infrastructure Space; Londýn, New York: Verso, 2016
Easterling, Keller; Extrastatecraft: the Power of Infrastructure Space; Londýn, New York: Verso, 2016.
Franklin, Kate; Till, Caroline; Radical Matter: Rethinking Materials for a Sustainable Future; Londýn: Thames & Hudson, 2019
Franklin, Kate; Till, Caroline; Radical Matter: Rethinking Materials for a Sustainable Future; Londýn: Thames & Hudson, 2019.
Ghodsee, R. Kristen; Why Women Have Better Sex Under Socialism:  and Other Arguments for Economic Independence; New York: Vintage, 2019
Ghodsee, R. Kristen; Why Women Have Better Sex Under Socialism:  and Other Arguments for Economic Independence; New York: Vintage, 2019.
Harvey, David; Rebel Cities: from the Right to the City to the Urban Revolution; Londýn, New York: Verso, 2012
Harvey, David; Rebel Cities: from the Right to the City to the Urban Revolution; Londýn, New York: Verso, 2012.
Hedva, Johanna; Komanická, Daniela; Lazard, Carolyn; Patsavas, Alyson; Iné telá.txt;  Bratislava, Praha: Kapitál, Display, sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, Apart, 2018
Hedva, Johanna; Komanická, Daniela; Lazard, Carolyn; Patsavas, Alyson; Iné telá.txt;  Bratislava, Praha: Kapitál, Display, sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, Apart, 2018.
Herbert, Martin; Tell Them I Said No; Berlín: Sternberg Press, 2016
Herbert, Martin; Tell Them I Said No; Berlín: Sternberg Press, 2016.
Hlavajova, Maria; Maas, Wietske; Propositions for Non-Fascist Living: Tentative and Urgent; Utrecht, Cambridge (Massachusetts): BAK, basis voor actuele kunst, MIT Press Cambridge, 2019
Hlavajova, Maria; Maas, Wietske; Propositions for Non-Fascist Living: Tentative and Urgent; Utrecht, Cambridge (Massachusetts): BAK, basis voor actuele kunst, MIT Press Cambridge, 2019.
Hlavajova, Maria; Sheikh, Simon; Former West: Art and the Contemporary After 1989; Utrecht, Cambridge (Massachusetts): BAK, basis voor actuele kunst, MIT Press, 2016
Hlavajova, Maria; Sheikh, Simon; Former West: Art and the Contemporary After 1989; Utrecht, Cambridge (Massachusetts): BAK, basis voor actuele kunst, MIT Press, 2016.
Howe, Stephen; Afrocentrism: Mythical Pasts and Imagined Homes; Londýn, New York: Verso, 1998 Jayawardena, Kumari; Feminism and Nationalism in the Third World; Londýn, New York: Verso, 2016
Howe, Stephen; Afrocentrism: Mythical Pasts and Imagined Homes; Londýn, New York: Verso, 1998 Jayawardena, Kumari; Feminism and Nationalism in the Third World; Londýn, New York: Verso, 2016.
Klein, Naomi; On Fire: the Burning Case for a Green New Deal; New York: Penguin Books, 2020
Klein, Naomi; On Fire: the Burning Case for a Green New Deal; New York: Penguin Books, 2020.
London, Barbara; Video Art: the First Fifty Years; London: Phaidon Press, 2020
London, Barbara; Video Art: the First Fifty Years; London: Phaidon Press, 2020.
Madoff, Steven Henry; What About Activism? Berlín: Sternberg Press, 2019
Madoff, Steven Henry; What About Activism? Berlín: Sternberg Press, 2019.
Marchart, Oliver; Conflictual Aesthetics: Artistic Activism and the Public Sphere; Berlín: Sternberg Press, 2019
Marchart, Oliver; Conflictual Aesthetics: Artistic Activism and the Public Sphere; Berlín: Sternberg Press, 2019.
Martin, Adrian; Mizanscéna a filmový styl; Praha: Akademie múzických umění v Praze, Nakladatelství AMU, 2019
Martin, Adrian; Mizanscéna a filmový styl; Praha: Akademie múzických umění v Praze, Nakladatelství AMU, 2019.
Michalovič, Michal; Andrej Tarkovskij; Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2019
Michalovič, Michal; Andrej Tarkovskij; Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2019.
Mirzoeff, Nicholas; Jak vidět svět; Praha: ArtMap, 2018
Mirzoeff, Nicholas; Jak vidět svět; Praha: ArtMap, 2018.
Novotná, Jolana; Goldman, Marlene; Chazan, May; Baldwin, Melissa; Neviditelná staroba.txt  Bratislava, Praha: Kapitál, Display, sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, Apart, 2019
Novotná, Jolana; Goldman, Marlene; Chazan, May; Baldwin, Melissa; Neviditelná staroba.txt  Bratislava, Praha: Kapitál, Display, sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, Apart, 2019.
Osborne, Peter; The Postconceptual Condition (Critical Essays); Londýn, New York: Verso, 2018
Osborne, Peter; The Postconceptual Condition (Critical Essays); Londýn, New York: Verso, 2018.
Pospěch, Tomáš; Fišerová, Lucia L.; Role fotografie: rozhovory o různé fotografii; Praha: PositiF, 2019
Pospěch, Tomáš; Fišerová, Lucia L.; Role fotografie: rozhovory o různé fotografii; Praha: PositiF, 2019.
(ed.) Rito, Carolina; Balaskas, Bill; Institution as Praxis: New Curatorial Directions for Collaborative Research; Berlín: Sternberg Press, 2020
(ed.) Rito, Carolina; Balaskas, Bill; Institution as Praxis: New Curatorial Directions for Collaborative Research; Berlín: Sternberg Press, 2020.
Schütte, Uwe; Kraftwerk: future music from Germany; New York: Penguin Books, 2020
Schütte, Uwe; Kraftwerk: future music from Germany; New York: Penguin Books, 2020.
Skopalová, Eva; Janoščík, Václav; Návrat do budoucnosti; Praha: UMPRUM, 2019
Skopalová, Eva; Janoščík, Václav; Návrat do budoucnosti; Praha: UMPRUM, 2019.
Smith, Molly; Mac, Juno; Revolting Prostitutes: the Fight for Sex Workers' Rights; Londýn, New York: Verso, 2018
Smith, Molly; Mac, Juno; Revolting Prostitutes: the Fight for Sex Workers' Rights; Londýn, New York: Verso, 2018.
Steyerl, Hito; Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War; Londýn, New York: Verso, 2019
Steyerl, Hito; Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War; Londýn, New York: Verso, 2019.
Storr, Will; The Science of Storytelling; Londýn: William Collins, 2020
Storr, Will; The Science of Storytelling; Londýn: William Collins, 2020.
Watson, Julia; Lo-TEK: Design by Radical Indigenism Kolín: Taschen, 2020
Watson, Julia; Lo-TEK: Design by Radical Indigenism Kolín: Taschen, 2020.
Wilde, Oscar; In Praise of Disobedience: the Soul of Man under Socialism and Other Writings; Londýn, New York: Verso, 2018
Wilde, Oscar; In Praise of Disobedience: the Soul of Man under Socialism and Other Writings; Londýn, New York: Verso, 2018.