Nezabudnite nahrať svoje domáce práce!

Po podaní elektronickej prihlášky a príloh uchádzač*ka následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. – 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží digitálnu verziu domácich prác – portfólio spolu s prílohami (pozrite si požiadavky jednotlivých programov) prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/.

Prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12:00.


 

*týka sa prijímacieho konania na bakalárske študijné programy

 


Požiadavky jednotlivých študijných programov na domáce práce a portfólio