Nemá kniha

Dezider Tóth

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2005

ISBN: 80-88675-94-4

Výber prednášok a úvah o maľbe, umení, maliarskych médiách a výtvarných technikách z pera prof. D. Tótha.

Obálka publikácie Nemá kniha