Najkrajšie knihy Slovenska 2018

V kategórii „Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl“ sa medzi ocenenými knihami objavili knihy študentiek Ateliéru ilustrácie a grafiky.

Aj tento rok medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA vyhlásil súťaž s názvom Najkrajšie knihy Slovenska 2018, ktorá má za cieľ podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania kníh. Tentokrát získali ocenenie aj tri naše študentky z Katedry grafiky – Hedviga Gutierrez, Marta Mészárosová a Mária Sládečková.

V kategórii „Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl“ sa medzi ocenenými knihami objavila Baba Jaga (K. Veverková) s ilustráciami od Hedvigy Gutierrez, za ktorú získala taktiež aj Cenu Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu. Ďalšími ocenenými bola knižka Psoézia od M. Hurbanovej, ktorej grafickú úpravu a ilustrácie pripravila Marta Mészárosová, ako aj kniha študentky Márie Sládečkovej s názvom Zasa ty?. Všetky tri študujú v Ateliéri ilustrácie a grafiky doc. Mgr. Art. Ľuboslava Paľa, ArtD., predtým u prof. Dušana Kállaya, akad. mal.

Navyše, v kategórii „Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie“ získala ocenenie aj kniha s názvom Vladimír Dedeček – Interpretácie architektonického diela od editorky Moniky Mitášovej, ktorá vznikla v spolupráci, okrem iných, aj s teoretikom architektúry prof. PhDr. Marianom Zervanom, CSc. a architektmi Ing. arch. Benjamínom Brádňanským a Mgr. Art. Vítom Haladom, ArtD.

Kompletný zoznam ocenených publikácií:
http://www.bibiana.sk/sk/podujatia/najkrajsie-knihy-slovenska-2018