Odporúčame do pozornosti: Metodika tvorby strategických dokumentov v kultúre a kreatívnom priemysle na lokálnej a regionálnej úrovni

Odporúčame do pozornosti


 

Do pozornosti odporúčame materiál Ministerstva kultúry SR Metodika tvorby strategických dokumentov v kultúre a kreatívnom priemysle na lokálnej a regionálnej úrovni, ktorý sa venuje procesom tvorby stratégií ako kľúčových dokumentov riadenia rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu v podmienkach miest a samosprávnych krajov.

Metodika obsahuje konkrétne postupy, ktoré môžu samosprávy využívať najmä pri navrhovaní stratégií, realizácii analýz a mapovaní, implementácii opatrení a monitorovaní a hodnotení ich výsledkov.

 


 

Stránka s možnosťou stiahnutia plného textu Metodiky.