Manuál – klimatická kríza

Odborné prednášky a workshop počas ktorého vzniknú diela pre spoločnú autorskú knihu a plagáty.

V prvej časti projektu zrealizujeme odborné prednášky a obsahovú prípravu pre študentov:

1. umenovedná - zameraná na súčasnú autorskú umeleckú publikáciu - Mgr. Jan Čumlivksi PhD., Mgr.art. Tomáš Klepoch, verejná prednáška určená všetkým študentom umeleckých odborov, odbornej verejnosti.


2. technická - zameraný na fenomén a spôsoby tech. prípravy pre nízkonákladové grafické technológie - Mgr.art. Lukáš Parolek zo štúdia Kudlapress, alebo Mgr. Michal Tornyai ArtD zo štúdia Risomat, verejná prednáška určená všetkým študentom umeleckých odborov, odbornej verejnosti.


3. obsahová (Mgr.art. Tomáš Klepoch, Mgr. Jan Čumlivksi PhD,) zameraný na prípravu obsahu pre publikáciu - téma klimatickej krízy. prednáška určená študentom pre vybraných študentov projektu.

V druhej časti projektu spoločne s mojim umeleckým kolegom Mgr. Jan Čumlivskim PhD zrealizujeme so študentami intenzívny 7 dňový workshop počas ktorého vzniknú diela pre spoločnú autorskú knihu a plagáty.

V tretej časti projektu spoločne so študentami postupne pripravíme, graficky spracujeme podklady z workshopu na tlač samotnej knihy. Ďalším krokom bude realizácia samotnej grafickej produkcie, autorskej knihy za pomoci grafických technológií a metód self-publishingu a to najmä serigrafie a Risomat-printu. Takto vytlačené hárky ďalej spracujeme a skompletizujeme do knižného bloku pre väzbu.

Zmluva č. 2019vu094

Typ:

Nadácia Tatra banky, program Viac umenia

Zodpovedný riešiteľ:

Mgr. art. Tomáš Klepoch /Katedra grafiky a iných médií/

Obdobie:

2020