Máme vypísané témy na doktorandské štúdium

Ak máte záujem študovať na VŠVU na treťom stupni, prihlášku môžete poslať ešte do 7. júna 2023.


Uchádzač alebo uchádzačka o doktorandské štúdium

na VŠVU sa môže stať študentom alebo študentkou zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent alebo študentka absolvoval/a magisterské štúdium, t. j. študijný program druhého stupňa, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU a uchádzať sa tak o jednu z vypísaných tém doktorandského štúdia.

 


Na našom webe nájdete okrem všetkých potrebných informácií o prihlasovaní aj vypísané témy

A to z programov Výtvarné umenie (výtvarné umenie, dizajn, reštaurovanie a architektúra), ako aj Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry:

Menu / Uchádzač / Prijímacie pohovory / ArtD./PhD. štúdium

 


Dôležité dátumy:

  • od 7. 4. 2023 do 7. 6. 2023 – podanie elektronickej prihlášky

  • do 7. 6. 2023 – zaplatenie poplatku

  • od 13. 6. 2023 od 12.00 hod. do 23. 6. 2023 do 8.00 hod. – vloženie súborov na úložisko

  • v dňoch 28. 6. – 29. 6. 2023 – pohovor pred prijímacou komisiou