Majstrovstvo za dverami

Mgr. Ján Kralovič, PhD.

Vydavateľ: VŠVU/Slovart

Rok vydania: 2017

ISBN: 978-80-556-2731-1

Publikácia je výstupom vedecko‑výskumného projektu Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu (1979 – 1986). Neoficiálne bytové výstavy v 70. a 80. rokoch 20. storočia na Slovensku, ktorý bol realizovaný v Centre výskumu – Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, v rokoch 2013 – 2016.

 

Majstrovstvo za dverami - preba knihy Jána kraloviča