Magisterské prijímačky na VŠVU

Ak ste absolvovali bakalárske štúdium, alebo ho v tomto akademickom roku ukončíte, môžete sa prihlásiť na magisterské štúdium na VŠVU!


Ponúkame množstvo špecializácií v študijných odboroch a programoch:

Študijný odbor: Umenie

 • Študijný program Vizuálne umenia

  • špecializácia maliarstvo
  • špecializácia grafika
  • špecializácia fotografia
  • špecializácia digitálne umenia
  • špecializácia intermédiá
  • špecializácia sochárstvo
  • špecializácia sklo, keramika, šperk
 • Študijný program Dizajn

  • špecializácia dizajn
  • špecializácia textilná tvorba
  • špecializácia vizuálna komunikácia
 • Študijný program architektonická tvorba

 • Študijný program reštaurátorská tvorba

Študijný odbor: Vedy o umení a kultúre

 • Študijný program Dejiny a prax súčasného umenia

 


Termíny

V prípade záujmu musíte vyplniť, následne elektronicky odoslať elektronickú prihlášku a zaplatiť poplatok do 22. 5. 2024.

 • od 22. 3. 2024 do 22. 5. 2024 – podanie prihlášky
 • do 22. 5. 2024 – zaplatiť poplatok
 • od 31. 5. 2024 od 12.00 hod. do 17. 6. 2024 do 15.00 hod. - vloží uchádzač súbory na úložisko: https://ulozisko.vsvu.sk/
 • dňa 24. 6. 2024 – pohovor uchádzača pred prijímacou komisiou

 

Všetky informácie o magisterskom prijímacom konaní