Letný prieskum 2024

Aj na konci tohto semestra sa už tradične môžete tešiť na prehliadku najčerstvejších študentských prác z výtvarného umenia, dizajnu, architektúry či reštaurovania. Letný prieskum 2024 sa pre verejnosť sprístupní počas víkendu od 17. do 19. mája vo všetkých troch budovách VŠVU.

Otvorené: 9:00 – 18:00

 


 • Hviezdoslavovo nám. 18:

  • Architektonická tvorba
  • Maliarstvo

 

 • Drotárska cesta 44:

  • Digitálne umenia
  • Dizajn
  • Fotografia a nové médiá
  • Grafika a iné médiá
  • Intermédiá
  • Reštaurovanie
  • Socha, objekt, inštalácia
  • Textilná tvorba
  • Úžitkové umenie
  • Vizuálna komunikácia

 

 • Koceľova 23:

  • Maliarstvo

 


A čo ďalej?

Po Letnom prieskume pokračujeme vo verejných prezentáciách študentských prác. V druhej polovici júna 2024 sa môžete tešiť na výstavy bakalárok a diplomoviek, ktoré sa uskutočnia v priestoroch našej školy, ako aj v externých inštitúciách a galériách.

Sledujte naše sociálne siete a web, kde čoskoro uverejníme viac informácií.