Letný prieskum 2023

Aj na konci tohto semestra sa už tradične môžete tešiť na prehliadku najčerstvejších študentských prác z výtvarného umenia, dizajnu, architektúry či reštaurovania. Letný prieskum 2023 sa pre verejnosť sprístupní počas víkendu od 19. do 21. mája vo všetkých troch budovách VŠVU.

Hviezdoslavovo nám. 18:

 • Architektúra
 • Maliarstvo

 

Drotárska cesta 44:

 • Digitálne umenia
 • Dizajn
 • Fotografia a nové médiá
 • Grafika a iné médiá
 • Intermédiá
 • Reštaurovanie
 • Socha, objekt, inštalácia
 • Textilná tvorba
 • Úžitkové umenie
 • Vizuálna komunikácia

 

Koceľova 23:

 • Maliarstvo

 

Otvorené:

9:00 – 18:00

 


Po Letnom prieskume pokračujeme vo verejných prezentáciách študentských prác.

V júni 2023 sa môžete tešiť na výstavy bakalárok a diplomoviek, ktoré sa uskutočnia v priestoroch našej školy, ako aj v externých inštitúciách a galériách.

Sledujte naše sociálne siete a web, kde čoskoro uverejníme viac informácií.

 


Zároveň pokračuje aj projekt Digitálny prieskum

s podporou VŠVU. Ak živý prieskum nestihnete, na webe www.digitalnyprieskum.sk  stále nájdete aktuálne, aj tie minulé práce našich študentov a študentiek, diplomantov a diplomantiek.