Kreatívna súťaž: Energia pre krajinu

pozývame vás zúčastniť sa kreatívnej súťaže Energia pre krajinu, ktorú vyhlasujú Slovenské elektrárne v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení.

 

Získať môžete zaujímavú finančnú odmenu od 500 do 1 500 eur. Cieľom je vytvoriť upomienkový predmet pre Slovenské elektrárne, ktorý bude pripomínať spustenie nového bloku jadrovej elektrárne do prevádzky. Vďaka spusteniu tohto bezemisného zdroja sa Slovensko stane sebestačným v zásobovaní elektrickou energiou.

Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku, ktorého Financial Times zaradil medzi klimatických lídrov Európy, ako jedinú spoločnosť zo strednej a východnej Európy.

Zapojte svoj talent, kreativitu a pretavte ho do originálneho dizajnového návrhu, ktorý bude pripomínať významný míľnik slovenskej energetiky, aký sme tu nemali takmer 25 rokov.

 


Vyhlasovatelia súťaže:

Slovenské elektrárne, a. s., najväčší výrobca elektrickej energie na Slovensku v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave.

 

Trvanie súťaže : od 12.9. 2022 do 25.9. (23:59 hod.)

Viac informácií o pravidlách súťaže vrátane Štatútu súťaže: https://www.seas.sk/sutaz-pre-vsvu/