Jantarová stezka v Petržalce

Výstupem projektu by měla být společná výstava site specific intervencí ve veřejném prostoru petržalské centralní osy, nová Jantarová stezka po výtvarných dílech a drobné architektuře podél Chorvatského ramene Dunaje.

V paralele k prastaré obchodní stezce spojující severní a jižní Evropu, k níž odkazuje i nedokončená ulice (nebo spíše silnice) Jantarová cesta procházející centralní osou bratislavské Petržalky, chceme opětovně oživit spolupráci na různých úrovních. V mezioborovém rámci mezi pedagogy a studenty různých oborů vytvarného umění, architektury, urbanismu a krajinné tvorby. V instucionálním rámci mezi vysokou školou, městskou samosprávou a místními organizacemi. V participačním rámci potom mezi odbornou a laickou veřejností. Tato spolupráce je symbolicky situována do prostředí centrálního parku někdejší největší vesnice a dodnes největšího sídliště bývaleho Československa a jeho nedokončené Jantarové cesty.

Výstupem projektu by měla být společná výstava site specific intervencí ve veřejném prostoru petržalské centralní osy, nová Jantarová stezka po výtvarných dílech a drobné architektuře podél Chorvatského ramene Dunaje. Stezka bude navazovat na neformální cesty (desire lines), kterým je tento největší bratislavský park protkán, a prostřednictvím různých instalací bude reagovat na specifické situace sídliště Petržalka. Nepůjde však pouze o výstavní projekt samotný, nýbrž o obohacení městské části  o dočasnou pobočku Vysoké školy výtvarných umění - otevřený ateliér, v němž budou zúčastnění tvořit a kde bude též ohnisko doprovodného kulturního programu - přednášek, diskuzí, projekcí a workshopů.

Zadání projektu je součástí dlouhodobého ateliérového výzkumu, který dále rozvíjí na úrovni semestrální, bakalářské či diplomové práce (vertikální ateliér). Předmětem teoretické části  práce je analýza, klasifikace a opětovná interpretace dané urbánní situace a jejich vybraných specifik v návrhovém nebo plánovacím procesu prostřednictvím soudobých nástrojů a metod. Tato přípravná fáze je náplní již probíhajícího zimního semestru 2019/2020. Praktickou část tvůrčího procesu představuje mezioborová spolupráce studentů architektury se studenty sochařství, malířství a intermédií. Tento typ spolupráce v současnosti  chybí nejen v akademickém prostředí, ale také v praxi. Realizační workshopy a doprovodný program s ohniskem ve společném veřejně přístupném ateliéru v Domě kultury Lúky na konci petržalské centralní osy zároveň umožní zapojení místních obyvatel.

Číslo zmluvy: 20-143-00892

Typ:

Fond na podporu umenia

Zodpovedný riešiteľ:

Ing. arch. Jakub Kopec, Katedra architektonickej tvorby

Obdobie:

2020