Hamas nie je Palestína a Netanjahu nie je Izrael

Stanovisko Vysokej školy výtvarných umení k izraelsko-palestínskemu konfliktu.

Koncom novembra navštívili Izrael rektorka školy Bohunka Koklesová, prorektor Marcel Benčík a Martin Piaček z Katedry intermédií. Rozhodnutie prísť do krajiny v čase izraelsko-palestínskeho konfliktu súviselo s potrebou navštíviť naše partnerské školy Shenkar v Ramat Gan (Tel Aviv) a Bezalel v Jeruzaleme a spoznať tak aktuálnu situáciu kolegov a študentov.  VŠVU je školou, ktorá sa vyjadruje k verejnému dianiu. Preto sme boli viacerými kultúrnymi inštitúciami oslovení pridať sa k propalestínskej podpore. V tomto smere sme ako škola zaujali zdržanlivý postoj, nakoľko situácia okolo aktuálnej vojny na blízkom východe nie je tak jednoznačná ako v prípade vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. 

 

Návšteva oboch škôl ukázala, že situácia nie je jednoduchá. Výučba v rámci semestra ani nezačala, niekoľko percent študentov z oboch inštitúcií musí plniť svoje povinnosti ako rezervisti v izraelskej armáde, veľká časť z nich alebo ich rodiny boli priamo zasiahnuté vývojom konfliktu, niektorí možno na štúdium ani nenastúpia. Na oboch školách učia spoločne izraelskí a palestínski pedagógovia, súčasne mnohí boli za posledné roky odporcami politiky premiéra Benjamina Netanjahua, a to kvôli jeho príklonu k pravicovému extrémizmu, zmenám súdneho systému a aktuálne aj kvôli neschopnosti zabezpečiť južné oblasti Izraela pred útokmi Hamasu. Teroristické činy Hamasu v kibucoch na juhu krajiny, ako aj odvlečenie izraelských rukojemníkov, je možné považovať za vojnové zločiny, ako aj za zločiny proti ľudskosti. Vojenská odveta Izraela bola a je extrémna, s veľkým množstvom civilných obetí. Obe umelecké školy sa tak ocitli v situácii, že aj napriek dlhodobej kritike politiky súčasnej vlády, ktorá sa v posledných mesiacoch ešte zintenzívnila, musia mnohí pedagógovia a študenti nastúpiť do armády.

 

Pre VŠVU je momentálne dôležité nesúdiť jednu alebo druhú stranu. Na rozdiel od mnohých univerzít sveta a študentských organizácií, kde neraz zaznieva len propalestínska podpora, sa domnievame, že svoju pozornosť máme obrátiť k partnerom, s ktorými dlhodobo spolupracujeme a ktorých názory dobre poznáme. Reprezentácie oboch škôl vnímali návštevu zástupcov VŠVU s vďakou a ako prejav priateľstva. 

 

Dohodlo sa, že sa budú od letného semestra organizovať jednosmerné mobility z Izraela na Slovensko, ktoré sa budú skladať s izraelských a palestínskych pedagógov a študentov. Pokúsime sa na pôdu školy preniesť rozporuplnosť palestínsko-izraelského konfliktu a v rozhovoroch sa budeme snažiť pochopiť, aké zložité je nájsť cestu k sebe. Osobná skúsenosť je pre nás kľúčom k tomu, aby sme si vytvorili svoj vlastný názor, ktorý nebude prebratý od protestujúcich univerzít. Budeme hovoriť priamo s ľuďmi, ktorí z daného regiónu pochádzajú a ktorí cez umenie a kultúru formujú svoje postoje a nanovo budujú humanistické pozície. 

 

Existujú veľké a malé dejiny. K veľkým patria politické rozhodnutia, ktoré majú dopad na životy konkrétnych ľudí, kolektívov a škôl. My by sme sa mali zaoberať malými dejinami, pretože tie v skutočnosti odrážajú anatómiu utrpenia, nárast nevraživosti a antisemitizmu, syndróm straty vlasti, ako aj útlak v ohraničenom pásme Gazy. Práve tieto žité skúsenosti sa stávajú témou umenia a v plnom rozsahu rozprávajú príbehy po celé stáročia. Hamas nie je Palestína a Netanjahu nie je Izrael. Pod vrstvou týchto oficiálnych politických štruktúr sa nachádza obrovské množstvo zúfalých a nešťastných ľudí. Vidieť to a zažiť to je niečo, čo človeka navždy zmení.

 

Tel Aviv, 26.-28.11.2023