„Hajkovanie“ na dátových chodníkoch

Projekt Hiking on the Data trails je zameraný na rozšírenie umelecko-technologickej gramotnosti a praktických poznatkov - študentov Katedry intermédií VŠVU, Ateliéru priestorových komunikácií(+) s interným pracoviskom Medialab ako technologickej základne, v spolupráci s Bezalel Academy of Art & Design, Jeruzalem, Izrael a University of the Arts v Belehrade – v oblasti digitálnych technológií usadenej na tematickú platformu globálnej kontroly.

V priebehu dvoch rokov sa budú študenti postupne stretávať so špecialistami z odboru IT a digitálneho umenia, ktorý sa venujú analýze datových prenosov, interaktívnych médií, strihu, zvuku a obrazovej produkcie.

Projekt bude rozdelený do 3 workshopov, vždy jeden v každom semestri v inej lokalite (Belehrad, Jeruzalem, Vysoké Tatry), a na záver do výstavného projektu v galérii HOTDOCK v Bratislave.

Prizvaní hostia odovzdajú svoje know-how študentom aj samotným pedagógom/výskumníkom, ktorí ich budú následne rozvíjať. Prispejú tak k nadobudnutiu praktických poznatkov a zručností, ktoré nemôžu byť iným spôsobom zdeliteľné. Otvorí sa cesta k širšej kritickej reflexii súčasných technológii a ich použitiu v pedagogickej praxi, v umeleckej praxi všeobecne a v individuálnych prejavoch zúčastnených.

Projekt č. 011VŠVU-4/2019

Typ:

MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Zodpovedný riešiteľ:

prof. Mgr. Anton Čierny, Katedra intermédií

Obdobie:

2019 – 2021