Habilitačné prednášky Mariána Laššáka a Markéty Novákovej

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pozýva na habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác vysokoškolských pedagógov VŠVU

Hviezdoslavovo nám. č. 18
miestnosť č. 135


Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD.

Pod povrchom každodennosti

  • 9.30
  • prednáška v odbore habilitačného konania Umenie so špecializáciou dizajn

Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD.

Stopy porcelánu na Slovensku

  • 11.30
  • prednáška v odbore habilitačného konania Umenie so špecializáciou výtvarné umenie.

Rektorka na prednášky pozýva.