Giacomettiho smiech?

Iva Mojžišová

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2009

ISBN: 978-80-89259-33-5

Antológia textov Ivy Mojžišovej pokrýva základný výskum a historickú interpretáciu a kritiku slovenskej a zahraničnej umeleckej avantgardy 20. storočia. Zaoberá sa výtvarným umením, výtvarnou pedagogikou, javiskovým výtvarníctvom, fotografiou, umením objektu a kinetickým umením a dejinami kritiky. Zahŕňa autorkine texty od 60.  rokov minulého storočia po dnešné dni.

Giacomettiho smiech? – obálka publikácie