Gabo Strassner – reštaurátor kamennej sochy

Rozhovor s Gabom Strassnerom, vedúcim Katedry reštaurovania, o reštaurovaní kamenných sôch, prečo je na reštaurovaní kameňa málo študentov, aké sochy máme v meste... a aké má rád filmy.