Efekt múzea: predmety, praktiky, publikum Antológia textov anglo-americkej kritickej teórie múzea

Mária Orišková

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2006

ISBN: 80-89259-08-1

Antológia textov anglo-americkej kritickej teórie múzea obsahuje jedenásť textov o múzeu od významných autorov, pôsobiacich zväčša na britských a severoamerických univerzitách. Je doplnená úvodnou štúdiou editorky, ktorej zámerom je uviesť slovenského čitateľa do tejto problematiky, krátkymi biografiami jednotlivých autorov a bibliografiou.

Editorka textov a autorka úvodnej štúdie: Mária Orišková
Preklad z angličtiny: Edita Langošová a Mária Orišková
Jazyková úprava: Jana Jaššová
Layout: Ján Šicko
Autor fotografie na obálke: Marko Horban

Obálka publikácie Efekt múzea: predmety, praktiky, publikum Antológia textov anglo-americkej kritickej teórie múzea