Dotazník k novej Stratégii na rozvoj kultúry v BSK

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Ústavom verejnej politiky Univerzity Komenského prípravuje Stratégiu na rozvoj kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2027.

Odkaz na dotazník


Prostredníctvom dotazníka zbiera od obyvateľov a obyvateliek a návšteníkov a návštevníčok podnety na rozvoj kultúrnej politiky na tomto území. Vyplnenie dotazníka zaberie iba pár minút a pomôže výskumníkom získať veľmi cenné názory a dáta pre vytvorenie strategického dokumentu.