Dizajn mimo času a priestoru

Nová vizuálna identita Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

VŠVU nová identita

Po niekoľkých rokoch sme sa na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave rozhodli zmeniť našu vizuálnu identitu. V rámci výskumu jej histórie sa nám však nepodarilo vystopovať patričnú vývojovú líniu loga, či iného dizajnu školy (okrem niekoľkých nedávnych). V post-pravidovom období, kedy svetom prúdi nespočetné množstvo hoaxov, sme teda metódou špekulatívneho dizajnu aj my vytvorili alternatívnu históriu loga VŠVU. 

Andrej & Andrej sa inšpirovali erbom rodu Pálffyovcov, ktoré figuruje na fasáde jednej z budov školy na Hviezdoslavovom námestí, ktorú táto rodina venovala na umelecké účely. Erb s motívom jeleňa v rukách dizajnérov mení svoje podoby naprieč históriou, odzrkadľujúc nielen politické zmeny, ale aj umelecké štýly. Náš jeleň však nepredstavuje len vyprázdnený symbol alebo pekný obrázok, v budúcnosti bude zastávať vlastný názor a pozície v rámci spoločenských udalostí. 

Pri tejto príležitosti bolo pre našu školu vytvorené aj úplne nové písmo, ktoré budeme používať na oficiálnych dokumentoch, propagačných materiáloch a na vynovenom webe. Ten je oproti predošlému prehľadnejší, responzívnejší a návštevníci a návštevníčky ľahko nájdu všetky informácie, projekty a výstavy, ktoré sa dejú u nás i za múrmi našej školy. Nový dizajn dostane tiež naša Galéria Medium, ktorej logo a plagáty budú využívať školské písmo, identitu však získa vlastnú. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o zmenách a novinkách, ktoré u nás nastali, prečítajte si nasledujúci rozhovor. Na otázky o koncepte a pozadí novej identity odpovedajú dizajnéri Andrej & Andrej, rektorka VŠVU Bohunka Koklesová a administrátorka školského webu Jana Gavalda. 


Prečo sa VŠVU rozhodla pre zmenu vizuálnej identity a nový dizajn webu?

BK: Umeleckým školám prináleží, aby aktualizovali svoju vizuálnu identitu v istých časových intervaloch. Nie sme komerčná značka, ale sme otvorená a dynamická škola, ktorá by mala svoju situáciu komunikovať vo vzťahu k meniacej sa dobe. Sme škola, ktorá by mala ísť proti prúdu. Kým v logách mnohých verejných inštitúcií prevláda text, my sme sa rozhodli pre naratívnu podobu našej identity, pre jej permanentnú obmenu hoci aj každý deň. Kladieme si totiž otázky o tom, kde sú hranice vizuálnej identity ako takej, prečo by malo byť logo školy premenlivé a nestabilné, ako to docieliť tak, aby bola škola naďalej vo verejnom priestore identifikovateľná. 


Aký koncept stojí za novým dizajnom?

A&A: V minulosti používala škola tri logá, ktoré vieme zmapovať. Doteraz nemala pevne zadefinovaný koncept, na ktorom by bola identita postavená.

Cieľom bolo vytvoriť vizuálnu identitu, ktorá bude ľahko použiteľná a bude ponúkať veľké spektrum možností a variabilitu práce naprieč rôznymi výstupmi, ktoré v súčasnosti škola produkuje - od výstav, publikácií až po komunikáciu na sociálnych sieťach.

Náš koncept vypĺňa historickú medzeru, pričom vytvára úplne novú realitu, oslobodzuje od pravidiel, ponúka podklad a obsah pre budúcu prácu s ním.


Ako teda vyzerá nové logo a vizuálna identita?

A&A: Pôvodný majiteľ budovy na Hviezdoslavovom námestí, kde sídli VŠVU, Ján František Pálffy rozhodol, aby bola budova po jeho smrti venovaná umeniu. Rodinný erb, ktorý je na fasáde, tvorí základ novej vizuálnej identity.

Symbol jeleňa sme ponechali a na základe poznatkov o vývoji grafického dizajnu, v tomto prípade o vývoji log, sme ho prispôsobovali historickým obdobiam naprieč celým storočím až po súčasnosť. Prešiel úpravami a postupnou redukciou, až po zjednodušenú verziu parohov.

BK: Veľmi dobre si uvedomujem, že jeleň je značne sprofanovaná téma v dejinách umenia, ručiaci jeleň je symbolom gýču, ale aj to, že ja ako rektorka uprednostňujem patriarchálny symbol v logu našej školy. Je v tom však jedna premenná. A tou je absencia histórie vizuálnej identity školy. Rozhodli sme sa to celé postaviť na fikcii, ktorá stiera hranice medzi časom a priestorom, je schopná silou svojej výpovede vtiahnuť vás do príbehu a vyvolať vo vás asociácie, ktoré príbeh individuálne rozvíjajú. Povedali sme si, že jeleň je logom školy "odjakživa", len podlieha premenám v čase, nesie podobu šľachtického pátosu, potom zase ideologického nánosu, hneď na to získava popartovskú atraktivitu, nevyhne sa op-artovskému prednesu a ďalším podobám, kým po ňom nezostane len odpadnutý paroh. A aj ten raz vstane ako vták Fénix z popola a preberie na seba podobu srny, lane alebo dúhového jeleňa. Všetko je možné, pretože žijeme v dobe hoaxov, ktoré náhle konfrontujeme s tým, kým sme a kam smerujeme. 

Nové logo a vizuálna identita
Nové logo a vizuálna identita.
Nové logo a vizuálna identita
Nové logo a vizuálna identita.
Nové logo a vizuálna identita
Nové logo a vizuálna identita.

V čom je jeleň VŠVU iný od tých iných “sprofanovaných”?

BK: Logo našej školy je postavené tak, že si môžeme do neho pozvať logo iného hnutia, ku ktorému sa chceme ako škola prihlásiť. A toto je pre mňa jedna z najkrajších vecí, ktoré sa nám podarili. Jeleň tak bude stáť po boku poľského červeného blesku, alebo pôjde do partnerstva s environmentálnym hnutím Vlk, alebo sa zastane konkrétnej komunity v núdzi, občas sa zafarbí dúhovými farbami, inokedy smútkom za obete terorizmu. Náš jeleň toho bude mať veľa na starosti a myslím si, že to celkom dobre zvládne, pretože na rozdiel od iných jeleňov je genderovo korektný, svoje ego koriguje v prospech iných a nemá problém brať sám seba s humorom. A to aj v momente, keď mu jeden z parohov odpadol. 

Plagát
Plagát.
Aplikácie vizuálnej identity
Aplikácie vizuálnej identity.
Publikácia Take Care
Publikácia Take Care.
Aplikácie vizuálnej identity
Aplikácie vizuálnej identity.

Pre VŠVU vzniklo aj nové písmo – v čom je špecifické?

A&A: Písmo sa odvíja od logotypu, ktoré nám určuje stavbu písma. Problém logotypu bol v tom, že bolo potrebné mať vypísaný celý názov školy v plnom znení, rovnako ako aj v angličtine. Takéto dlhé napisy, k tomu nešťastne kolidujúca diakritika a vysoké medziriadkové priestory vytváraju nekompaktný, rozpadnutý a nejednotný tvar. Tento problém sme riešili zvýšenými minuskami, čím sa zúžili medziriadkové priestory. A naopak, verzálky sme mierne znížili.

Písmo Deer Headline
Písmo Deer Headline.
Písmo Deer Headline
Písmo Deer Headline.
Písmo Deer Headline
Písmo Deer Headline.
Písmo Deer Text
Písmo Deer Text.

VŠVU vynovila aj svoju webovú stránku. Ako sa líši oproti tej predošlej?

JG: Náš školský web obsahuje veľké množstvo informácií, stránok a stovky oznamov, pozvánok i ďalších udalostí. Predošlý web bol vytvorený pred zhruba ôsmimi rokmi a svojou štruktúrou veľmi dobre reagoval na vtedajšie potreby, no čas pokročil a udialo sa množstvo zmien, na ktoré musíme reagovať. Nový web má preto inú štruktúru informácií. Snažili sme sa, aby jednotlivé skupiny užívateľov a užívateliek mali "po ruke" to, čo potrebujú a hľadajú najčastejšie.


V čom konkrétne spočívajú zmeny webu? 

JG: Úplne sme zmenili systém práce s udalosťami - pozvánky, oznamy, a podobne. Na novej stránke sa zobrazujú naprieč celým obsahom na miestach, s ktorými obsahovo súvisia. Pozvánku na výstavu konkrétnej katedry či ateliéru tak nenájdete len v časti Pozvánky, ale zobrazuje sa i na stránke danej katedry alebo ateliéru. To "vnáša život" aj na inak obsahovo statické stránky.

Ďalšou výraznou zmenou je responzívnosť. Náš web je konečne plne responzívny a zobrazuje sa kvalitne na rôznych typoch a veľkostiach obrazoviek, monitorov, displejov, atď.

V obsahovej časti je zásadným krokom vytvorenie anglickej jazykovej mutácie, ktorá plne odzrkadľuje slovenskú verziu. Doteraz bola preložená len časť stránok a udalostí. Na novom webe sme vytvorili presnú kópiu slovenskej verzie webu. Reagujeme tak na zvýšený záujem zahraničných študentov a študentiek o štúdium na našej škole. Rada by som upozornila, že to nie je samozrejmosťou ani u mnohých zahraničných vysokých škôl.

Nový web VŠVU
Martin Kahan, Andrej Čanecký, Andrej Barčák: Nový web VŠVU, 2021.
Nový web VŠVU
Nový web VŠVU.

Nový dizajn mali na starosti, okrem iných, najmä mladí dizajnéri Andrej & Andrej, absolventi Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU. Prečo si VŠVU vybrala práve ich? 

BK: Andrej Barčák a Andrej Čanecký realizovali pre nás vizuálnu identitu 70. výročia školy spred dvoch rokov. Oni prišli s motívom jeleňa a my sme videli, ako sa na tento návrh nabaľujú ďalšie a ďalšie príbehy, ako si to ľudia na škole užívajú a uvedomili sme si potenciál toho celého. Veľmi nás komunikácia s nimi bavila. Celé sa to rodilo na pozadí humoru, vtipu, ale aj premýšľania o dobe, škole a našich absolventoch a absolventkách. 


Čo škola od novej vizuálnej identity a webu očakáva? Ako by sa podľa Vás mala v súčasnosti prezentovať vysoká umelecká škola, čo sa týka dizajnu?

BK: Vizuálnu identitu nevnímam len ako značku školy s nejakým symbolom, ale aj ako politický nástroj, ako postoj, prostredníctvom ktorého komentujeme dianie okolo nás. Identita by nemala byť vyskladaná len z vnútra našej školy, ale mala by do seba integrovať aj vonkajšie podnety. 


Na príprave a realizácii spolupracovali:

Vizuálna identita, Písmo, Animácia
Andrej & Andrej (Andrej Barčák, Andrej Čanecký)

Web dizajn
Martin Kahan, Andrej & Andrej (Andrej Barčák, Andrej Čanecký)

Konzultant projektu
Palo Bálik

Web Development
Juraj Kapsz

Štruktúra webu
Jana Gavalda

Konzultanti písma
Ondrej Jób, Michal Tornyai, Matej Vojtuš

Design support
Matej Mihályi, Kristína Uličná

Sound design
Martin Zaujec

Spolupráca v prvej fáze prípravy identity
David Kalata


Generálny partner VŠVU: Tatra banka

Tatrabanka-logo