Dizajn a firmy: Značka – História a súčasnosť slovenských firiem

Katarína Hubová; Adriena Pekárová

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2006

ISBN: 80-89259-05-7

Autorky v publikácii prezentujú výsledky výskumnej úlohy (KEGA), prebiehajúcej v rokoch 2003 – 2005 na pôde VŠVU. Jedným z jej cieľov bolo lepšie spoznať prostredie firiem s dizajnovou produkciou, s ktorými začali v 90. rokoch spolupracovať školské ateliéry dizajnu.

(Nepredajné)

Výskumná úloha KEGA 0125/02

Grafická úprava, sadzba a zalomenie: Róbert Paršo
Jazyková úprava: Jana Jaššová

Obálka publikácie Značka – História a súčasnosť slovenských firiem