Digitálny prieskum s Viktorom Kováčom

Rozhovor s diplomantom Viktorom Kováčom o digitálnom prieskume a digitálnom šperku.