Dejiny šperku od priemyselnej revolúcie po súčasnosť

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2005

ISBN: 80-88675-95-2

Skriptá pre poslucháčov VŠVU zoznamujú študentov s dejinami šperku a jeho najvýznamnejšími tvorcami.

Obálka publikácie História šperku