Ďakujeme za Vaše prihlášky!

Nezabudnite – digitálne portfólio treba nahrať na školské úložisko najneskôr 10. 12. 2021 do 8:00 ráno!

Ešte stále máte možnosť konzultovať svoje portfólio s našimi pedagógmi a pedagogičkami jednotlivých katedier (do 10. 12. 2021). Všetky informácie o konzultáciách, ako aj kontakty nájdete v časti Konzultácie.

Ak chcete vedieť, čo by vo Vašom digitálnom portfóliu nemalo určite chýbať, pozrite si požiadavky jednotlivých katedier, ktoré nájdete v časti Prijímacie pohovory.