ĎAKUJEM!

Poďakovanie rektorky školy.

Ministerstvo financií SR dňa 25.októbra odsúhlasilo zriadenie štátnej príspevkovej organizácie Kunsthalle Bratislava so sídlom Dom umenia, Námestie č. 12 v Bratislave, s účinnosťou od 1.januára 2020.

Chcela by som poďakovať signatárom platformy Stojíme pri kultúre!,  ktorá sa sformovala na pôde našej školy. Bez ich investigatívnej práce, schopnosti vyjednávať a spájať ľudí pre dobrú vec, ako aj schopnosti generovať mediálny tlak by zrejme k takémuto výsledku nedošlo. Túto prácu urobili za nás všetkých. Menovite: Gabriela Halás, Stanislav Krajči, Juraj Mydla, Gréta Maria Srnová a Nina Vidovencová. 

Ďakujem všetkým kolegom a kolegyniam ako aj ďalším študentom a študentkám za ich aktívnu pomoc, podporu a záujem o zachovanie Kunsthalle v Bratislave.

Bohunka Koklesová
Rektorka VŠVU

Poďakovanie za Kunsthalle