CREUČ a CREPČ – nová vyhláška

S účinnosťou od 1. 1. 2021 vstúpila do platnosti nová Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. z 5. 12. 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Pri evidencii a kategorizácii výstupu publikačnej činnosti, výstupu umeleckej činnosti, ohlasu na výstup publikačnej činnosti a ohlasu na výstup umeleckej činnosti sa do 31. 1. 2022 postupuje podľa predpisov účinných do 31. 12. 2020; takto vykonaná evidencia a kategorizácia a jej verifikácia ostávajú od 1. 2. 2022 nedotknuté.

Na stiahnutie

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. z 5. 12. 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnostiPDF, 678 KB