CREPČ a CREUČ - aktualizácia

Pre vykazovacie obdobie za rok 2022 (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022) sa evidencia umeleckej činnosti bude vykonávať podľa novej Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. z 5. 12. 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti v novom systéme CREUČ 2.

Aktuálne metodické pokyny pre tento rok budú zverejnené na stránke Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) - CREUČ

Metodické pokyny pre evidenciu publikačnej činnosti vo vykazovacom období 2022 (od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023) nájdete na stránke CREPČ.

Umeleckú, ako aj publikačnú činnosť, je potrebné vykazovať priebežne a vyhnúť sa nárazovému vykazovaniu na konci obdobia.

Na stiahnutie

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. z 5. 12. 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnostiPDF, 678 KB